Ilskna Kassjöbor mötte Holmen

Protesterar fortfarande mot avverkningarna

Foto: Roger J Karlzon
Manifestation Fältbiologer och bybor utanför Holmen Skog för att protestera mot avverkningen av skog vid Kassjö.
NYHETER

Skogen är nere, men inte Kassjöborna. I dag hade de manifestation utanför Holmen Skogs kontor i Umeå.

– Vi har inte glömt det här, säger Lars Axelsson, fältbiolog.

Efter Holmen Skogs avverkning i Kassjö möttes skogsbolaget och byborna i Umeå på onsdagen. Ett 20-tal fältbiologer och Kassjöbor var på plats för att visa sitt missnöje över vad dem menar är en ren skövling av skogen.

– Holmen Skog har kört över lokalbefolkningen. Det här är ett område som är väldigt viktigt ur en social synvinkel för bygden, säger Lars Axelsson.

Tagit extra hänsyn

Han anser vidare att skogsbolaget har missbrukat sin certifiering och hållit för få samråd med byborna innan marken avverkades. Holmen Skog å sin sida anser att de har gjort avverkningarna i samråd med byborna. De var ut och tittade på området och beslutade då att ta extra hänsyn till området kring bland annat skidspåret och grillplatsen.

– Vi har tagit den hänsyn som krävs. Området fyller inget krav på att inte avverka för naturvärdenas skull, säger David Rönnblom, produktionsledare på Holmen Skog.

Frida Sjödin