Sörjande samlas i kyrkorna

Foto: URBAN ANDERSSON
samlas I lilla Skäfthammars kyrka i Gimo samlades många för att få stöd i sin sorg och tände ljus för de drabbade.
NYHETER

Sex döda och ett femtiotal skadade.

Östhammar har sorg.

I går kväll samlades många invånare till minnesgudstjänst.

Foto: magnuS WENNMAN
Bland de många sörjande i kyrkan fanns bussbolagets vd Gunnar Sahlén. ”Det är tungt för de anställda”, säger han.

Ett trettiotal personer har samlats i lilla Skäfthammars kyrka i Gimo strax norr om Uppsala. Buss 811 drar förbi alldeles utanför. Härifrån kom flera av de drabbade.

I lokalen finns flera som förlorat älskade familjemedlemmar. Sorgen är påtaglig.

Ljus för de döda

Kyrkoherden Jürgen Strache tänder sex ljus – ett för varje förolyckad person.

– Våra tankar går i dag inte bara till dem utan främst till er som lämnats efter.

Döden är så mycket värre för oss som lever, säger han.

Flera gudstjänster

Utmed väg 288, som bussarna färdades på, hölls flera liknande gudstjänster. Tända marschaller kantade uppfarterna till kyrkor och församlingshem.

I Östhammars församlingsgård upprättades dessutom ett kriscenter för oroliga och anhöriga.

– Det är viktigt att det finns en mötesplats där människor kan uttrycka sin oro och sorg när en katastrof som denna inträffar, säger missionspastorn Christina Uggla.

Hon höll i går en gudstjänst i Östhammar kyrka. Ett tjugotal församlingsbor samlades.

Även det drabbade bussbolaget KR trafiks vd Gunnar Sahlén fanns med bland besökarna.

”Vi fortsätter jobba”

– Vi vill visa vårt medlidande med de anhöriga och drabbade, säger han.

– Det som hänt är en mardröm som blivit sann.

Bland medarbetarna på KR trafik i Östhammar var sorgen i går stor. De anställda har fått psykologhjälp.

– Det är tungt för alla anställda, men de har velat köra på som vanligt. Vi har inte ställt in en enda avgång i dag, chaufförerna har velat fortsätta jobba, säger Sahlén.

Läs också

Allt om busskraschen i Rasbo

Linda Hjertén ,Simon Bynert

ARTIKELN HANDLAR OM