Cristina Stenbeck ny Kinnevikordförande

NYHETER

Cristina Stenbeck förväntas väljas till ny ordförande för Kinnevik den 10 maj.

Kinneviks valberedning föreslår att Cristina Stenbeck väljs till ny styrelseordförande vid årsstämman den 10 maj. Det innebär att Pehr G Gyllenhammar avgår från posten, uppger TT.

"PehrG Gyllenhammar valdes in i Kinneviks styrelse efter fusionen mellan Invik och Kinnevik och hans arbetsinsats har varit mycket värdefull för styrelsen i nya Investment AB Kinnevik”, skriver Cristina Stenbeck, valberedningens ordförande, i en kommentar.

Cristina Stenbeck är familjens överhuvud sedan fadern Jan Stenbeck gick bort 2002. Familjen Stenbeck kontrollerar sitt företagsimperium via familjebolaget Emesco, ägt till 75 procent av den Lichtensteinbaserade stiftelsen Sapere Aude Trust och till 22 procent av Jan Stenbecks dödsbo.

Emesco äger i sin tur 31,7 procent av rösterna i Kinnevik. Cristina Stenbeck är ordförande i Emesco.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM