Storbolag kan ta över tågtrafiken

Mälardalsregionen vill bilda ett bolag som ska få trafikrätt på tågspåren i regionen

NYHETER

För att medfinansiera Citybanan ställer kommunerna och landstingen i Mälardalen en rad krav på staten. Bland annat vill man bilda ett storregionalt bolag som ska få ta över trafikrätten på alla tågspår i regionen.

– Då skulle vi kunna ställa krav på den som trafikerar spåren, säger Bengt-Åke Nilsson, kommunalråd (fp) i Västerås.

Staten har bett kommunerna och landstingen ibland annat Mälardalsregionen om hjälp för att finansiera Citybanan. Och de har i sin tur skrivit en avsiktsförklaring som tar upp krav på ett antal motprestationer för att de ska gå in med pengar. Bland annat vill man alltså bilda ett länsöverskridande storregionbolag som ska få ta över trafikrätten på alla tågspår i regionen.

– Vi tycker inte att SJ sköter trafiken på ett tillfredsställande sätt, säger Bengt-Åke Nilsson.

Avgifter vid förseningar

Men med det nya bolaget skulle de få rätt att avtalsförhandla med den som ska trafikera spåren. Och även om SJ skulle vinna upphandlingen så kan regionbolaget ställa helt andra krav på operatören – SJ.

– Med sanktionsavgifter skulle en trafikoperatör inte ha råd att sköta trafiken så dåligt som SJ gör i dag, säger han.

Han tror att det storregionala bolaget, tillsammans med Citybanan kommer att betyda mycket för resenärerna.

– Medborgarna kommer att få en trafik som fungerar.

Om förslaget, som kräver en lagändring, skulle gå igenom kan det på grund av redan ingångna avtal med SJ bli verklighet först 2011.

– Jag ska inte ställa ultimata krav men det är ett krav som vi inte kommer att ge vika från. För vi går faktiskt in och betalar något som egentligen är statens ansvar.

Mälardalslän

Län som vill bilda ett storregionalt bolag

Maria Soläng

ARTIKELN HANDLAR OM