Våldsam brand ödelade kyrka

Kyrkotaket rasade över brandman

Foto: Lasse Hejdenberg
NYHETER

Brandmannen försvann i eldklotet när kyrktaket störtade in och rökgaserna exploderade.

Trots stor dramatik klarade han sig med lindriga skador.

En verkstadsarbetare vårdas på sjukhus med svåra skador.

Den medeltida kyrkan blev totalförstörd.

Den våldsamma branden startade i en verkstad i Älvestad mellan Klockrike och Västerlösa i Östergötland.

Efter mindre än en timme var även medeltidskyrkan intill helt övertänd.

Rökgasexplosion

En brandman hamnade mitt i en rökgasexplosion när taket på kyrkan störtade in men klarade sig nästan oskadd.

Han stod uppe på stegen och sprutade vatten när ett enormt eldklot plötsligt slukade både honom och stegbilen som körts upp nära kyrkan.

- Han klarade sig bra tack vare skyddsutrustningen. Han hade mask på sig och är lite röd på armarna, men annars mår han bra, säger Anders Åberg, räddningschef i Motala.

- Det brann i takfoten och det hade samlats brandgaser under. Vi vet inte om det blev en övertändning under taket eller om det bara gav vika, men rökgaserna antändes och han stod ju intill.

Svetsarbeten

Elden började i en verkstad intill och fick ett mycket hastigt förlopp.

- Vi fick in den som brand i en tank i en verkstad. Men det spred sig mycket snabbt.

Dit kom larmet vid 12.30.

Branden bekämpades av brandmän från både Motala, Borensberg, Vadstena och Linköping och 45 man var inblandad i släckningsarbetet på plats.

- Vi åkte ut med en befälsbil och två bilar, men begärde förstärkning med en gång, säger Åberg.

Hur det började brinna är oklart, men det pågick svetsarbeten i verkstadslokalen. Där fanns också oljecisterner och en anställd fick svåra brännskador då elden började.

Gasflaskor

- Det gick så fort. Och det fanns gasflaskor i lokalerna, så man beslutade att inte gå in där alls, säger Åberg.

Efter 45 minuter upptäckte brandmännen rök från taknocken på den näraliggande kyrkan och dirigerade snabbt om styrkorna.

Trots att kyrkan var byggd i sten tog sig elden snabbt i takbjäklarna och det tog bara en dryg timme innan taket störtade in.

- Stenväggarna står kvar. Men allt annat har brunnit. Man hann få ut lösa föremål, men allt annat är borta, säger Åberg.

Större delen av räddningsmanskapet avslutade sin insats vid 17.30.

- Men vi kommer troligen att ha bevakning på detta hela natten. Det här är en typisk liten kyrkby och det finns gårdar intill.

Erik Wiman, Caroline Olsson

ARTIKELN HANDLAR OM