Så vanligt är gatuvåldet där du bor

Misshandeln och gatuvåldet ökar totalt sett i Sverige. Men i några få län är trenden den motsatta.
Stockholm behåller ledningen som Sveriges våldsammaste stad.

Stockholm dominerar statistiken över misshandelsfall utomhus och Stockholm är värst även vad det gäller misshandelsfall räknat per 100 000 innevånare.

ARTIKELN HANDLAR OM