Fakta/Tinnitus

NYHETER

Tinnitus, eller öronsus, kan bäst beskrivas som en ljudupplevelse till vilken ingen ljudkälla kan påvisas. Tinnitus är i sig ingen sjukdom utan ett symptom till vilken många orsaker finns.

Ljudupplevelserna kan vara vitt skilda, till exempel knäppningar, ihärdiga toner eller brusljud av olika slag.

Någon effektiv behandling för tinnitus finns inte för närvarande. Det finns dock olika former av behandling som i enskilda fall kan mildra upplevelserna av ljudet. Man kan grovt indela dessa behandlingar i medicinska, akustiska och psykologiska. Det är inte ovanligt att personer med svår tinnitus får prova flera behandlingsformer.

Hörselskadades riksförbund