Elbrist hotar Sverige i vinter

Enorm vattenbrist kan få priserna att fortsätta rusa uppåt

NYHETER

Det råder extrem vattenbrist i Norrlands vattenmagasin och elpriset är redan på rekordnivåer.

Nu varnar experter för att energibristen kan bli akut i vinter och diskussionen om i vilken grad kärnkraften behövs aktualiseras återigen.

– Vi har aldrig haft ett så här stort underskott på vattenkraft i augusti. Redan nu importerar vi för fullt för att klara elförsörjningen i Sverige. Om vi får en torr höst är det en påtaglig risk för att energin inte kommer att räcka till vintern.

Det säger Jonas Almqvist som är energimäklare på Bergen Energi till Dagens Industri.

Priset upp 300 procent

Sedan i maj har elpriset höjts med över 300 procent som en följd av vattenbristen. Priset per kilowattimme ligger nu på 64 öre på den nordiska elbörsen Nordpool och har tidvis varit upp på 70 öre.

Enorm vattenbrist

– Det viktigaste skälet är den enorma vattenbristen. Underskottet är hela 35 terawattimmar jämfört med ett normalår. Dessutom står flera av de svenska kärnreaktorerna stilla, säger Jonas Almqvist till DI.

Han varnar nu för ett kritiskt läge inför vinter, liksom många andra experter.

Städer kan bli utan ström

I Norge har myndigheterna varnat för elransonering, vilket skulle kunna innebära att exempelvis tunga industrier kopplas ur för att minska elkraftkonsumtionen eller att städer kopplas ur under vissa timmar av dygnet.

Expertisen är överens om att för att klara en kall vinter kan det komma att bli stora mångder el som får importeras.

Jonas Almqvist ser det inte alls som osannolikt att man kan få komma att driva oljekondenskraftverk i vinter.

– Priserna kan då lätt rusa upp i en krona per kilowattimme, säger han.

En förvirring bland politiker om kärnkraftens vara eller icke vara kombinerat med att få nya energikällor framtagits är orsaken, enligt flera bedömare.

– En otillräcklig och otydlig energipolitik har bidragit till att det i stort sett inte gjorts några investeringar i ny elproduktion på över tio år. Det får både industri och hushåll betala dyrt för i dag, säger Bo Källstrand, vd på Svensk energi, till DI.

Lars Nylander

ARTIKELN HANDLAR OM