Experter: Därför vill han berätta nu

”Det ger ett avbrott i tristessen i fängelset”

NYHETER

Psykiater Ulf Åsgård och advokat Leif Silbersky ger sin syn på Helge Fossmos erkännande.

Ulf Åsgård, psykiater

Varför berättar han nu?

-Det vet jag inte exakt. Men han säger ju att han genomgått någon slags psykoterapi och det kan ha hjälpt honom en del på vägen.

Kan det hjälpa offrets anhöriga att gå vidare?

-Ja, det känns nog bra för Sara Svensson som är ett av de största offren i det här. Men det finns naturligtvis andra som kan känna tillfredsställelse.

Vad har pastorn för trovärdighet?

-På punkten när det gäller hans ansvar för det han blivit dömd för, så är trovärdigheten hög. Vad han sedan säger i de polisförhör som komma skall kan jag inte alls bedöma.

Kan erkännandet avfärdas som behov av uppmärksamhet?

-Nej, det kan det inte. Däremot är det väldigt olämpligt att flagga i media med det här. Det kan tyda på att han inte har riktigt kontroll över alla sidor hos sig själv.

Om han pekar ut en ytterligare gärningsman, vad behövs för att rättegången ska tas om?

-Hela rättegången kan inte rimligen tas om. Är det så att det finns handfast bevisning för att någon ytterligare har skuld i detta så kommer vederbörande att bli åtalad för sig.

Leif Silbersky, advokat

Vad tjänar han på att erkänna nu?

-Det enda är uppmärksamhet och ett avbrott i den tristess som det innebär att sitta i fängelse.

Vad får det här för konsekvenser juridiskt?

-Inga.

Vad har pastorn för trovärdighet?

- Hans trovärdighet och tillförlitlighet är lika med noll. Han har ju ljugit sig igenom en hel rättegång och har beskyllt andra för saker och ting, saker han egentligen borde ha erkänt att det var han som gjort.

Om han pekar ut en ytterligare gärningsman, vad behövs för att rättegången ska tas om?

- Det behövs väldigt, väldigt mycket. Framförallt behövs det kvalificerad muntlig och teknisk bevisning. Och det finns inte, beroende på att polisen ju har finkammat allt. Jag har sällan sett en sådan gedigen utredning som i Knutby. Man har förhört alla människor runt omkring, så det finns, som jag ser det, inte mycket att hämta.

Aftonbladet i går

Karin Östman