"Självklart ska bilden få finnas i tidningen"

Klargörande från JK Göran Lambertz

1 av 2
Göran Lambertz.
NYHETER

På tryckfrihetens dag den 30 augusti skriver chefredaktören Anders Gerdin på sidan 16 i tidningen så här:

"Göran Perssons fina herrgård i hjärtat av Sörmland är nu färdigbyggd. Aftonbladet och andra tidningar har nyhetsrapporterat om bygget ett flertal gånger. När en av Aftonbladets fotografer åker förbi ser han Persson utanför den pampiga entrén med motorsågen i handen. Klick, klick! Om riksdagen och justitiekanslern får bestämma ska bilden inte få publiceras."

Detsamma skriver Anders Gerdin och chefredaktörskollegan Kalle Jungkvist samma dag i nätupplagan.

Jag vet inte varifrån de har fått detta. För mig är det självklart att bilden ska få publiceras.

Göran Lambertz, justitiekansler

Svar: Justitiekansler Göran Lambertz vill med lagstiftning utvidga privatlivets fred gentemot media och därmed begränsa tryckfriheten. Hans förslag ligger till grund för en Sifoundersökning som visar att en majoritet i Sveriges högsta beslutande församling - riksdagen - är på samma inskränkande linje.

Därför skrev jag som jag gjorde.

Nu säger justitiekanslern att just statsministerns privatliv inte omfattas av hans förslag. Det är utmärkt klargörande. Finns det fler personer som inte omfattas av justitiekanslerns förslag? Jag väntar med spänning på besked. Vår debattsida står öppen.

Anders Gerdin, chefredaktör Aftonbladet