”Vi vill i grunden inte jäklas med folk”

Fredrik Reinfeldt satte Alliansen före egna partiet i Utfrågningen - läs sammandraget

Foto: SVT
NYHETER

Fredrik Reinfeldt blir vår näste statsminister – om alliansen bildar regering efter valet.

I kväll var det hans tur att grillas av Mats Knutson och Marianne Rundström.

På aftonbladet.se kunde du följa Utfrågningen minut för minut. Här under ser du ett sammandrag:

Han kom i mörk kostym och orange slips.

- Idag har jag sprungit på löpband, jag har varit ute och gått på Skeppsholmen, sa Reinfeldt på vägen in till studio 2 och den femte partiledarutfrågningen.

Igår var du i Mora och möttes av plakat.

När ska man få skjuta en varg?

- När vargen utvecklar ett beteende som hotar tamdjur. Och jag tycker det ska finnas något som saknas idag, möjlighet till ett lokalt beslut.

- Vi har pratat om ett nationellt mål på 200 vargar. Men vi har glömt att berätta att de är koncentrerade till Värmland och Dalarna.

- Låt oss se till att vi kan skydda oss lite bättre. Beslutanderätten får väl följa med när vargen rör sig över kommungränsen.

- En sak är i alla fall säker, inte många vargar passerar riksdagen.

Är det inte ett hot mot vargstammen om det blir lättar att skjuta varg?

- Jag tror inte det, om det bilr när vargen utvecklat ett beteende som inte är naturligt. Det handlar om de här specifika fallen, då vi ska få möjlighet att skydda oss.

Vad var det för fel med gamla moderaterna?

- Det var inget fel. Men nu handlar det om att möta en ny tid. Jag fick uppdraget att utveckla en ny politik.

Moderaterna har anklagats för att vara hårda och orealistiska..?

- Vi ska ha känslan av hur det är hemma och hur det är i sjukvården. För mig handlar om en bra nordisk sjukvårdsmodell som utvecklats väl, men där sjukvården inte är tillräcklig idag.

Ni ska matcha allt som s gör på välfärden och skolan, sviker ni inte era kärnväljare?

- Nej. Det är viktigt att utforma en politik där man ställer frågan "vad är rätt för hela vårt land?". Vi har haft alldeles för mycket uppfattnigngen att göra politk för få, inte för alla.

Ni vill inte sänka värnskatten.

- Många bidrag påverkas av ökad inkomst. Väldigt mycket av den sista 1oo-lappen försvann för den som har liten lön. Låt oss arbeta för den som vill gå från bidragsberoende till eget arbete.

Vad är viktigast - partiets ideal eller makten?

- Så kan man inte säga. Vi har formerat en allians och itllsammans med andra förberett oss för att ge svaren om det blir en alliansregering.

Alliansseger eller dunderresultat för moderaterna?

- Alliansregering står först. Vi vill vinna valet och byta regering.

Om brottslighet:

- Brott begås här i landet utan att gärningsmannen straffas.

Men allt fler döms till livstidsstraff?

- Det finns två saker som ökar - livstid för grova brott och långa fängelsedomar för narkotikabrott.

- Men väldigt mycket av vardagsbrotten leder inte till någon reaktion. Och då blir det brottsoffer som anpassar sina liv och då blir det fel.

- Våldsverkare får idag inte de straff de förtjänar. Förstagångsförbrytare som hamnar i fängelse har idag ofta begått brott i flera år utan att straffas.

- De hade mått bra av en tidigare reaktion från samhället.

Börje Hellström, författare och grundare av Kris:

Moderaterna har i många år ropat på hårdare straff. Idag konstaterar vi att fängelserna är överfulla. Tror moderaterna fortfarande att hårda straff är avskräckande?

- Sverige har internationellt sett inte särskilt många i fängelse. Och straff ska inte vara enda påföljden.

- Ofta har de som sitter i fängelse även drogproblem. Att komma ut till en miljö där man inte är beredd på samhället och kanske träffar gamla kompisar är inte bra.

- Och ja, jag tror att det finns en avskräckande effekt förutsatt att det även finns en kompletterande vård.

- Vi har testat att inte ha långa påföljder och vi har ett land där väldigt många återfaller i brott.

- Men det handlar också om psykiatri och att ta hand om unga förbrytare.

- det handlar om att stå upp bättre för brottsoffer och ta omhand unga brottslingar.

- Man behöver inte ändra en enda lag - men använd straffskalorna. Grov misshandel är 1-10 år. Använd hela straffskalan

-Ingen rättsstat har inte problematiken att någon gång har någon dömts fel.

- Sverige har entydigt sagt nej till dödsstraff av det skälet att det ska inte vara ett oåterkallerligt beslut.

På vilket sätt skulle utvecklingen med invandrare som hamnar i kriminalitet minska?

- Det vi ser i dessa förorter är följden av att det inte finns tillräckligt med jobb, inte kunna leva ett liv på egna ben. och att skolan inte erbjuder stöd för att lära sig svenska ordentligt.

- De här unga arga killarna, för det är ofta det, deras föräldrar och kompisar tycker också det. Varför ska de acceptera en laglöshet i dessa områden som vi andra aldrig skulle acceptera.

Bostäder

- Det är viktigt att både kunna få äga sin bostad och ha en hyresrätt.

Men ni vill att hyresrätterna ska säljas ut?

- Hyresrätten är utomordentligt viktig för en fungerande bostadsmarknad. Dels för de som inte kan betala, men också för en fungerande marknad.

- Vi har föreslagit ombildning i ytterområden för att vi tycker att det blev fel. Att det blev för koncentrerat med hyresrätter.

Hur ska man få hyresvärdar att hyra ut till besvärliga människor?

- Det går att skriva avtal om att förutsättningen att de får köpa allmännyttan är att de hyr ut lägenheter till den gruppen.

- Ibland behöver socialförvaltningen i en kommun några lägenheter, kanske till kvinnor som får mycket stryk hemma eller flyktingar.

Publikfråga om jobben:

- I många val har jag fått löften om bättre arbetsmarknad. Nu när ni mycket konkret vill försämra villkor för arbetslösa vill jag mycket konkret veta - hur ska ni skaffa arbete åt mig?

- Som du beskrivit går detta inte så bra. Grupper som inte kan hävda sig på arbetsmarknaden bör få skattelättnader. Arbetsgivaren bör få skattelättnader. Vi har föreslagit bland annat att pesoner som varit utan arbete länge - arbetsgivaren ska få skattelättnader när han anställer.

Besparingar på a-kassan, ersättningen ska sänkas. Varför behövs det så stora besparingar?

- Det är en del av vår jobbskapande politik. tillsammans med andra åtgärder ska det bli mer lönsamt att arbeta.

- Den samlade effekten är att det som idag försvinner av den sist intjänade 100-lappen blir kvar. Dessutom sänkning av arbetsgivaraavgiften gör att drivkraften att arbeta blir större.

Det är alltså medveten politik att försämra och tvinga de arbetslösa att söka jobb?

- Nej, det är inte syftet. Syftet är att de får ett jobb.

- Vi ska säga "det gör inget att en miljon är utanför".

Vad säger du till en industriarbetare som ska leva på 65 procent?

- Dels måste han tro på att jag driver en politik där jobben blir fler.

- Och om man väljer 65 procent så är det många i Sverige som väljer att leva på den nivån, med friår och annat.

Är människor i Sverige som står utanför latare?

- Vi har inte utformat vår ekonomiska politik så den stödjer att jobben växer till.

Men det står sänkt a-kassa på alliansens affischer och höjd a-kassa på socialdemokraernas?

- Är det rätt att ge mer till höginkomsttagare som inte jobbar eller ska vi rikta in oss på låginkomsttagare som vill jobba?

Pensionerna

Ni vill också sänka förtidspensionerna. Varför det?

- Vi har ställt oss frågan - hur ska vi uppmuntra de som lever med förtidspension att komma in arbete.

- Det är klart, när man träffar kvinnor som är utslitna efter ett hårt arbetsliv som säger "det är ingen som vill ha mig" - jag förstår att med den utgångspunkten känns det förstås konstigt. Men jag förstår inte attityden att hon inte skulle kunna jobba några timmar.

- Det finns människor som förtidspensionerats trots att de har arbetsförmåga. Den som vill och kan arbeta ska få arbeta.

- Det är alltid bättre att arbeta än att inte arbeta. Det ska kännas att det jobb jag utför ger ekonomisk utdelning.

- Det är snart tre miljoner som ska ställa löneanspråk. Det som händer om vi kan få ökad sysselsättning - jag hävdar att vi har ett konjunkturläge som är väldigt bra att stimulera fler jobb.

Du brukar säga att 1,5 miljoner svenskar går utan jobb. Ni har sagt 250.000-300.000 nya jobb. Ska övriga leva på de här lägre ersättningarna?

- Vi har också sagt att många av de här vill jobba men får inte. Stora grupper av dessa kan få jobb och stora grupper har vi inte heller några besparingsförslag för.

Om de nya jobben inte kommer - vad ska i så fall betala era skattesänknignar?

- I så fall får vi svårt att bli omvalda 2010. Vi har tagit fram finansiering av 60 m miljarder i alliansen, tusenlappen i lön. Det är finansierat, vi har ett färdigfinansierat förslag.

Är du feminist?

- Jag gillar frihet och tycker att män och kvinnor ska ha samma möjlgiheter. Men jag vill inte använda det ordet, det är så många andra som gör.

Publikfråga:

Jag brukar alltid rösta på moderaterna. men i år känns det osäkert med tanke på hur moderaterna ser på jämställdhetsfrågorna, ni vill ta bort pappamånader och införa vårdnadsbidrag.

- Jag och en grupp inom m har förnytat familjepolitiken. och vi är oroliga för att kvinnor inte kan utvecklas på arbetsmarkanden.

- När barnen kommer så är det ofta så att kvinnan är hemma, mannen säger "jag tjänar ju ändå mer".

- Vi har förslag för att verkningsfullt utveckla familjepolitiken. Bägge pappamånaderna blir kvar, vi inför jämställdhetsbonus.

Fokus:

Alliansen vill sänka skatterna med 37 miljarder första året. Avdragsrätten i deklarationen begränsas bland annat, över 2 miljarder i minskade skatteavdrag.

- Det är rester av hur vårt skattesystem brukade fungera. Hög beskattning med speciella fringisar och avdragsmöjligheter. Vi vill renodla.

- Drivkraften blir att det lönar sig att arbeta.

Varför ska bilförsäkringen bli dyrare, det blir 1200 kronor dyrare per år?

- Därför att vi måste få ner vägdöden. Trafikolyckor orsakar kostander.

Ökade avkasseavgifter kan innebära 3.000 kronor per år.

- Vi har satt tak på 300 kronor.

En pensionär får betala mer i skatt på pension än vanlig löntagare betalar. Är det rimligt?

- Vi måste ta ansvar för att finansiera våra skattesänknignar för förvärvsarbete. Vi har 65-årskrysset i deklarationen.

Landets förtidspensionärer får sämre pension än idag?

- Det ska gå att diskutera att en tjänsteman som jobbat upp en viss inkomst och går över i förtidspension i 30-årsåldern ska ha högre pension än någon som jobbat hela livet.

En svensk ska få tusen kronor mer i månaden.

- En vanlig LO-familj får tusen kronor mer. 500 kronor per person.

Personligt:

När var du på teater senastS?

- Det var ett tag sedan.

Bibliotek i kommunerna ska få ta betalt om de alls får finnas.

- Vi tycker att detta ska vara en lokal fråga. Och det ska handla om små avgifter, som inte gör det svårare att låna.

Om ni vinner valet, återinför ni avgiften på museer?

- Ja.

Ansvarade för röda zonen hemma?

- Ja. Vi delade upp huset i färger hemma, jag städade där när mamma gick ut i förvärvslivet.

- Jag är duktig på att städa och gillar när det luktar såpa.

När städade du under badkaret senast?

- Det är ingen poäng att städa om man inte städar bakom soffan och under badkaret och så?

- Det där blev aktuellt när vi fick barn som visade sig ha allergi.

Vad skulle du städa bort i politien?

- Myglet och ovanan att utse kompisar.

Ska polisen få patrullera i skolan?

- Patrullera är lite fel ord. Men jag vet att det uppskattas när uniformerad polis kommer itll skolan och berättar om narkotikabrott.

Ska kvinnor få göra lumpen?

- Ja, men plikt är fel ord. Och de ska också i ökad utsträckning göra utlandstjänst.

Ställer ni er bakom finansiering av dramaten?

- Ja.

Carl Bildt eller Jan Eliasson som utrikesminister?

- Jag tycker ju Carl Bildt. Jag har den största respekt för honom. Men jag skulle nog lättare stå ut med Jan Eliasson än Lars Ohly verkar ha.

Du är med i Djurgården, när var du senast på en match?

- Oj, det var en samvetsfråga. Jag hör ju på radion...

Vem gjorde Sverigs mål igår`

- Kim Källström.

Var du inte politiker skulle du tänka dig att vara psykolog. Har du gått i terapi?

- Nej, men jag skulle trivas att vara psykolog.

Ska graffitimålare få måla tunnelbanan?

- Nej.

Vad kostar brevportot?

- Fem och femti.

Pratet om lintottarna - var det rätt?

- Nej, hon har lämnat sina uppdrag.

Kungamiddag eller korvgryga?

- Så länge jag får göra korvgrytan väljer jag den. Det är falukorv, potatis, vita bönor och så.

En tv-kväll, vad tittar du helst på?

Tittar helst på en brittisk deckare på tv - på SVT.

Om utrikespolitiken:

Varför talar du så sällan om utrikespolitik.

- Den tar inte väldigt stor plats i valdebatten.

Om biståndet:

Kd och folkpartiet har sagt nej till era förslag. Blir det sänkt eller oförändrat om ni vinner?

- Om de övriga tre i den allians som är så viktig för oss säger nej så förs det naturligtvis en diskussion.

Om miljön:

Sopsorterar du?

- Ja.

Är det fel att reglera att skölja ur mjölkkartonger och sådant?

- Regler måste ha en mening. Man måste följa upp om de fungerar.

- Vi accepterade de gröna elcertifikaten, som prisar in alternativ.

Är skatterabatter av den typen viktiga för att få folk att byta beteende?

- Ja, och vi i alliansen föreslår till exempel 10.000 i premie om man byter till miljöbil.

Vill ni sänka bensinskatten?

- Moderaterna har ett förslag. Men det finns inte i alliansens manifest.

-------

Backar du när det börjar blåsa snålt kring förslagen?

- Ska vi ha politiker som inte lyssnar när folk protesterar och säger att man inte bryr sig om vad de säger?

- Jag tycker vi ska leda Sverige trygg i våra värderingar. Vi vill att det ska bli ett bättre land att leva i och vi vill inte jäklas med folk.

Varför har moderaterna inget eget manifest.

- Vi känner oss nöjda med att ha tagit fram alliansens manifest. Vi vill vara tydliga med våra väljare.

- Vi söker makten som ett samlat alternativ.

Och du blir statsminister. Flyttar du in i Sagerska huset då, du får mycket att städa?

- Det här blir svårt. Det är svårt att säga att man vill bo i ett hus man aldri gsett. Jag har tre barn. Och jag har inte sett mycket, jag har bara varit på middag där en gång.

- Men av säkerhetsskäl kan det vara motiverat.

Tidigare artiklar

Läs mer

aftonbladet.se