S lovar 2500 nya jobb i äldrevården

NYHETER

Nu är de s-märkta vallöftena placerade i tiden. I går preciserade finansminister Pär Nuder och statsminister Göran Persson när reformerna i s valmanifest ska genomföras.

Redan i höst sänks kvalifikationstiden till plusjobb för ungdomar från två till ett år, och i januari 2007 höjs bostadstillägget för förtidspensionärer och pensionärer. Under 2007 ska de anställda i äldreomsorgen öka med 2500 personer, och på fritidshemmen ska de anställda bli 750 personer fler. Tandvårdsreformen införs 2008, samma år sänks maxtaxan i barnomsorgen och på fritids och taket i a-kassan höjs med 150 kronor. (Aftonbladet)