Straffet för Bobbys död: Tio års fängelse

Mamman och styvpappan anses lika skyldiga

Foto: kai rehn
Lika skydliga? Tingsrätten dömde både Eddy Larsson och Niina Äikiä till tio år, men inte för mord.
NYHETER

I tingsrätten friades Niina Äikiä och Eddy Larsson för mord på Bobby, 10 år, men dömdes till tio års fängelse.

Domen överklagades till hovrätten som idag fastställde den tidigare domen.

Tio års fängelse för vållande till annans död. Det blev resultatet av överklagandet. Göta hovrätt fastställde tingsrättens dom och liksom tidigare anser man att mamman Niina Äikiä och styvpappan Eddy Larsson är lika skyldiga till Bobbys död, rapporterar Aftonbladets Ebba von Essen som är på plats

I tingsrätten dömdes de till tio års fängelse för vållande till Bobbys död. Då ansåg rätten att båda var lika skyldiga, men eftersom man inte kunde fastslå om mamman och styvpappan var likgiltiga för om Bobby levde eller dog, ogillades åtalspunkten mord.

Tingsrättens dom överklagades och idag kom beskedet för mamman Niina Äikiä och styvpappan Eddy Larsson. Hovrätten ogillade åklagarens yrkande för mord och har precis som tingsrätten full tilltro till mamman Niina Äikiäs uppgifter. Hon har framstått som trovärdig. Därmed anser hovrätten att det är strykt att att Bobby utsatts för ett våld som präglats av stror grymhet och pågått i stort sett dagligen i en månad tid, konstaterar Göta Hovrätt.

Niina Äikiä har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning. Den visade att hon inte begått gärningarna under påverkan av allvarlig psykisk störning. Därmed finns ingen anledning att överlämna henne till rättspsykiatrisk vård. Några förmildrande omständigheter finns således inte som kan sänka straffvärdet, konstaterar Göta hovrätt.

Dog av sina uppkastningar

Diskussionerna kring hur Bobby dog har varit omfattande men precis som tingsrätten och rättsläkaren anser hovrätten att Bobby avlidit av aspiration. Det innebär att han kvävts av sina egna uppkastningar.

Bobby utsattes för en kraftig medvetandesänkning innan han slutligen avled. Detta orsakades av det våld som mamman och styvpappan utsatte honom för under hans sista dag i livet. Tortyren ledde alltså indirekt till tioårige Bobbys död anser Göta Hovrätt i sin dom.

Först cirka en månad efter dödsfallet hittades Bobbys kvarlevor. Hans kropp var inslagen i säckar och sänkt i Lovsjön utanför Jönköping.

Tidigare artiklar:

Susanna Vidlund