Kungens får hotas – av prinsens hund

”Rottweilern är farlig för djurlivet när den får springa lös”

Foto: aftonbladet bild
Prins Carl Philip fångades 2004 på bild av Aftonbladets fotograf när han rastade hunden – som var okopplad.
NYHETER

Fåren på norra Djurgården är hotade – av prins Carl Philips rottweiler.

Nu kritiseras han av herdinnan Riitta Laitinen, 39, för att vara ett dåligt föremöde för allmänheten.

Foto: andreas bardell
Herdinnan Riitta Laitinen möts ofta av spott och spe när hon påpekar att hundarna inte får gå lösa.

Många hundägare struntar i kopplingstvånget och kungens son hör enligt Riitta Laitinen till de hundägare som inte respekterar reglerna.

– Det ser inte bra ut när Carl Philip låter sin hund gå lös. Jag har påtalat för honom att han måste koppla sin hund och förklarat att den är farlig för djurlivet. Men han verkar inte förstå allvaret i det hela, säger hon.

Det är inte första gången som prins Carl Philip hamnar i blåsväder för att ha rastat sin rottweiler utan koppel. 2004 polisanmäldes han för att ha brutit mot de lokala ordningsföreskrifterna i Stockholm då han hade låtit sin hund gå fritt.

– Vad jag vet har Carl Philip nu inte släppt hunden lös på något ställe där man inte får det. Vissa tider på året får man ju ha hundar lösa på Gärdet, säger Ann-Christine Jernberg vid Hovets presstjänst.

Inte hundarnas fel

Riitta Laitinen har arbetat som herdinna vid Kungliga Djurgårdens förvaltning i sex år nu och tar hand om de inhyrda fåren som visserligen inte ägs av kungen men som dock får beta på de kungliga markerna under ett antal månader per år.

Enligt henne är trenden tydlig – allt fler väljer att bryta mot reglerna och låter sina hundar gå lösa.

– Det är en idyll att få komma ut här och se djuren. Det kommer hit dagisbarn, skolklasser och äldre. Men de lösa hundarna är ett hot mot fåren, vallhundarna, besökarna och mig själv. Vi har lammungar som blivit sargade och tackorna har blivit attackerade.

Hon får medhåll i sin kritik från Henrik Niklasson som är jägmästare inom Djurgårdsförvaltningen Enligt honom är det dock svårt att göra något åt de lösspringande hundarna.

– Vi gör vad vi kan med de begränsade befogenheter vi har. Man skulle ju önska att det fanns någon form av påföljd för de här hundägarna som bryter mot lagen. Tyvärr verkar polisen ha för dåliga resurser för att ta tag i det här, konstaterar han.

Hotfulla hundägare

Riitta Laitinen är noga med att understryka att hon inte tycker att det är hundarnas fel.

– Det är synd om hundarna. De har jaktinstinkt med det är ägarna som saknar kunskap. Man kan motionera sin hund i koppel genom att cykla eller jogga med den. Den behöver inte vara lös. Vill man släppa den lös finns det ju speciella rastgårdar.

Enligt henne är det inte ovanligt att hundägare bli arga, rentav hotfulla när hon påtalar att det är kopplingstvång på hundar.

– Så här illa har det aldrig varit tidigare. Jag älskar det här jobbet men ibland undrar jag om det är värt det. Jobbet har en mörkare sida som andra kanske inte ser. Det finns risk för att man kan bli misshandlad, säger hon.

Tidigare artiklar

Susanna Vidlund