Pajala är bästa skolkommunen

– Nu har föräldrarna svart på vitt vad skolorna är bra och mindre bra på

NYHETER

Sveriges bästa skolkommun är utsedd.

Vinnaren heter Pajala.

En kommun som är stor till ytan men bara har 7 200 invånare och ungefär 800 elever i grundskolan.

Föräldraalliansen Sverige som består av föräldrar till 35 000 barn i svenska skolor har utsett Sveriges bästa kommun - att gå i skolan i.

– Vi föräldrar känner ofta att vi inte har så mycket att säga till om, men nu har vi ett instrument som visar vad vår skola är bra och mindre bra på, säger Peter Hallin som jobbat med utvärderingen.

Vinnarkommunen heter Pajala.

Bollad mellan instanser

De faktorer som ligger till grund för topplistan är:

Måluppfyllelse - hur många som går ut grundskolan med godkänt betyg i kärnämnen i förhållande till förutsättningar, exempelvis hur stor andel av eleverna som har svenska som andra språk.

Pedagogisk personal - lärartäthet i grundskola och på fritidshem.

– Vi vill lyfta fram föräldraperspektivet på skolan. Det är svårt att komma till rektorn eller kommunen att säga att jag känner oro för hur saker fungerar på min skola, man blir ofta bollad mellan instanserna. Nu kan vi visa att vår kommun är lite sämre på detta området men också vad vår kommun är bra på. Tyvärr finns det ingen nationell kvalitetsredovisning för hur föräldrar och elever upplever kvaliteten i skolan, säger Peter Hallin.

Bästa skolkommunerna:

Karin Abrahamsson ([email protected])