"Tänkte precis på dig..."

Forskare: Telefontelepati existerar

NYHETER

Brukar du känna på dig vem som ringer innan du svarar?

Du är inte ensam.

Nu påstår sig en brittisk forskare ha funnit bevis på att så kallad telefontelepati faktiskt finns.

Foto: Dynamic Graphic
" Jag tänkte just på dig!" Brukar du känna på dig vem som ringer innan du svarar? Du är inte ensam, visar en engelsk undersökning.

"Vet" du att det är moster Berit i andra änden av luren innan du svarar? Har det hänt flera gånger att du på samma sätt "vetat" vem som ringer?

De flesta menar att det bara rör sig om slumpen när sådant inträffar, men nu har den brittiske forskaren Rupert Sheldrake utfört experiment med så kallad telefontelepati.

"Hundar telepatiska"

Och han menar att sådan telepati faktiskt existerar, skriver news.com.

Sheldrake är ursprungligen biolog och forskar vid ansedda Cambridgeinstitutet i Storbritannien.

I sin forskning om djurens hjärnor utförde Sheldon experiment där han tyckte sig märka att hundar hade en telepatisk förmåga att känna på sig när deras husse eller matte kommer hem oväntat.

Gissade rätt i nästan hälften av fallen

Nyfiken på om även människor kunde vara telepatiska samlade Sheldon 63 försökspersoner som alla fick ange namn och telefonnummer till fyra släktingar eller vänner.

Dessa ringdes sedan slumpmässigt upp och ombads i sin tur ringa upp försökspersonerna som skulle ange vem de trodde ringde.

Försökspersonerna svarade rätt i 45 procent av fallen, vilket enligt Sheldon bevisar att det inte bara kan röra sig om slumpen.

Sheldon gjorde en liknande undersökning med e-post i stället för telefonsamtal och där blev resultatet detsamma.

Sheldon vill nu gå vidare med forskningen och göra samma typ av studie för sms, skriver news.com.

Anna Lindström