Spionerade – och fick gå

Här är huvudpersonerna i fp-skandalen

NYHETER

■ ■I måndags förnekade fp-ledningen all kännedom om dataintrånget i socialdemokraternas interna nätverk.

■ ■Ett dygn senare kom sanningen fram.

■ ■Högt uppsatta personer i folkpartiet har känt till spionaget mot socialdemokraterna i ett halvår.

■ ■Plötsligt kan krisen inte längre begränsas till ungdomsförbundet. Partiets högsta ledning sitter ohjälpligt fast i skandalen.

■ ■Första nyckelperson att lämna var partiets presschef Niki Westerberg - hon tar time-out.

■ ■Ett par timmar senare avgick partiets högsta tjänsteman, partisekreteraren Johan Jakobsson.

■ ■Presschefen visste.

■ ■Partisekreteraren visste.

■ ■Bara partiledaren Lars Leijonborg fortsätter att bedyra: Han visste ingenting.

Mer om skandalen

Irene Beertema