Fler fall av barncancer

Men fler överlever sjukdomen

NYHETER

Antalet fall av barncancer ökar konstant i Europa med cirka en procent per år. Samtidigt överlever fler barn sjukdomen, viser en ny undersökning inom EU.

Över i stort sett hela Europa ökar antalet barncancerfall, visar en ny undersökning, och det är något som förvånar forskarna. Däremot varierar benägenheten att rapportera in sjukdomsfallen mellan de olika länderna.

– Därför har Sverige och Norge alltid legat relativt högt eftersom vi har goda register och följer våra barn under en lång tid, säger docent Göran Gustafsson som är barncancerforskare vid Astrid Lindgrens sjukhus till DN.

Det är ett av EU:s forskningsprojekt om just barncancer som nu avslutats och undersökningen omfattar 19 europeiska länder och startades redan på 1990-talet. Totalt har cirka 88 000 cancerfall hos barn upp till 14 år granskats och undersökningen omfattar även tonåringar mellan 15 och 19 år.

– Det är en enorm mängd även om antalet barncancerfall är litet i varje land, till exempel cirka 260 per år i Sverige. Det gör att dessa rapporter måste betraktas som mycket tillförlitliga, säger Göran Gustafsson.

Ökar med en procent per år

Studien som baserats på 33 cancerregister i 15 länder, visar att antalet barncancerfall har ökat med cirka en procent om året. Det innebär en ökning från 120 fall per en miljon barn 1978 till 141 fall per en miljon barn 1997, skriver DN.

Studien visar också att pojkar är drabbade i högre utsträckning än flickor.

Forskarna tror att en förklaring är att länderna nu i högre utsträckning rapporterar in sjukdomsfallen men det kan inte förklara hela ökningen. Andra orsaker som uppges som tänkbara är en ökad ålder hos mammorna, ökad födelsevikt hos barnen eller påverkan av olika miljöfaktorer eller livsstilsförändringar.

Den enda direkta riskfaktorn som forskarna kan peka på är ökningen av sköldkörtelcancer i Vitryssland efter Tjernobylkatastrofen.

– Jakten för att hitta orsakerna till barncancer har pågått i många många år. Men sanningen är att vi inte vet, säger Göran Gustafsson.

En god nyhet är dock att samtidigt som antalet barncancerfall ökar så har överlevnaden ökat dramatiskt. 1978 till 1982 var överlevnaden bland cancersjuka barn 54 procent men mellan åren 1993 till 1997 var överlevnaden 75 procent. Enligt Göran Gustafsson ligger Sverige i topp där och har ännu högre siffror än genomsnittet i Europa.

Tidigare artiklar:

Susanna Vidlund