Fördel för vänsterblocket i ny opinionsmätning

Men alliansen är bäst på att skapa jobb

NYHETER

Det blir rödgrön seger med 4–2 över den borgerliga alliansen i tidskriften Fokus opinionsundersökning.

Väljarna tror att en rödgrön regering är bättre på att hålla ihop, värna miljön, erbjuda bra vård och bedriva utrikespolitik.

Fokus har tillsammans med opinionsinstitutet Gallup frågat 1 000 personer om vilket regeringsalternativ de har störst förtroende för i sex olika frågor. Intervjuerna gjordes under vecka 34.

Över hälften av de tillfrågade tror att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet är bättre än alliansen på att värna miljön (55 procent mot 25 procent) och att hålla ihop en regering (55 procent mot 28 procent).

Bra vård

Skillnaden är inte lika stor när det gäller frågan om vilka som är bäst på att åstadkomma bra vård. 45 procent tror att en rödgrön majoritet klarar det bäst, medan 34 procent lutar åt en alliansregering. 21 procent av de tillfrågade vet inte vilket alternativ som skulle klara vården bäst.

Inte heller när det gäller vilket regeringsalternativ som kommer att företräda Sverige bäst utomlands är skillnaden så stor. 42 procent tror på det rödgröna alternativet, medan 38 procent svarar alliansen och 20 procent är osäkra.

Valets viktigaste fråga

Men de borgerliga partierna tar hem segern i valets kanske viktigaste fråga – vilka som är bäst på att skapa jobb. Där tror 45 procent att en alliansregering skapar flest jobb, medan 34 procent tror på en rödgrön regering och 19 procent inte vet vilket alternativ som är bäst.

En alliansregering har också högst förtroende när det gäller vilka som är bäst på att hävda lag och ordning. 56 procent tror på alliansen, 26 procent på en rödgrön majoritet och 18 procent vet inte.

Undersökningen publiceras i fredagens nummer av Fokus.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM