Nej kan bli ett ja

Politikerna oense om hur folkomröstningen ska tolkas

1 av 3
Betalstationerna är stängda. Men hur blir det efter folkomröstningen? partierna tolkar eventuella rsultat olika.
NYHETER

Ett ja i Stockholm till biltullar behöver inte betyda - ja.

Beslutet fattas av riksdagen.

Och partierna har olika uppfattningar om hur valresultatet ska tolkas.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet lovar att följa utslaget i folkomröstningen i Stockholms stad.

Övriga riksdagspartier kan inte ge besked om hur tungt resultatet kommer att väga i deras bedömning.

Tar hänsyn till kommuner

De kommer också att ta hänsyn till hur det går i 14 av länets 25 andra kommuner, som på eget initiativ genomför folkomröstningar om biltullarna.

Men på vilket sätt är oklart.

-Åsikterna från alla som berörs av trängselskatterna måste vägas in. Men det går inte att exakt säga hur man kommer att tolka resultatet, säger Stefan Attefall, kristdemokraternas gruppledare.

-Det beror på hur klara utslagen blir och vad tidigare folkomröstningar visat.

Stefan Attefall tycker att alla länsbor borde fått rösta om trängselskatten.

Något som miljöpartisten Karin Svensson Smith inte håller med om.

-Vi har inte överlämnat åt länet att avgöra huruvida 70000 barn i Stockholm ska få bättre luft eller inte. Det ska invånarna i staden göra.

Moderaterna kommer att följa folkviljan i Stockholmsregionen.

-Om det blir entydiga ja eller nej i folkomröstningen blir saken enkel, säger Mikael Odenberg, moderaternas gruppledare i riksdagen.

"Kan bli svårtolkat"

-Men man kan också tänka sig ett resultat som är mer svårtolkat. Då blir det inte lika lätt.

Centern kan få en avgörande roll när det gäller beslutet eftersom man är det enda borgerliga parti som uppmanar väljarna att rösta ja.

-Trängselavgifter är ett bra styrmedel för att komma till rätta med miljöproblemen som trafiken orsakar i storstäderna, säger gruppledare Åsa Torstensson.

-Vår inställning är att utfallet i Stockholms stad väger mycket tungt, men vi ska också lyssna till vad invånarna i de andra kommunerna tycker.

Så röstar partierna om valresultatet blir...

OBS! Klicka för större bild

15 kommuner röstar

Kommunerna som röstar

Tidigare artiklar:

Sven-Anders Eriksson