”Lex Bobby” ska skydda utsatta barn

Förslaget en del i regeringens plan för att motverka våld mot barn

NYHETER

Efter tioårige Bobbys död vill regeringen skärpa lagen, och skapa en ”Lex Bobby”.

Varje gång ett barn utsätts för dödligt våld ska en krisgrupp tillsättas.

Länsstyrelsen ska omedelbart kunna stänga institutioner där barn far illa.

Socialtjänstminister Morgan Johansson föreslår i en kommande handlingsplan att skyddet för utsatta barn ska stärkas, skriver Svenska Dagbladet.

”Förbättra rutinerna”

Redan efter det uppmärksammade fallet då Bobby, 10, hittades död i en sjö i Småland, sa Morgan Johansson att han ville kunna tillsätta en haverikommission när ett barn utsätts för dödligt våld. Enligt SvD skickas lagförslaget ut på remiss i dag.

– Vi vill ha den här lagstiftningen så att man ska veta var det klickade någonstans förra gången, och kunna förbättra rutinerna, säger Johansson till tidningen.

Under nästa år vill regeringen att den nya handlingsplanen för 120 miljoner kronor ska sjösättas.

Omedelbar stängning

Den innebär bland annat att länsstyrelserna ska kunna göra tillsynsbesök utan förvarning. Om ett barn far illa ska verksamheten omedelbart kunna stängas - till skillnad från i dag, då liknande ärenden avgörs i domstol.

Socialtjänstministern vill även höja socialsekreterarnas status. I likhet med anställda inom sjukvården, ska socionomer kunna legitimeras.

Enligt Morgan Johansson kan det i dag vara helt nyutexaminerade socionomer som sätts att göra komplicerade barnavårdsutredningar.

Tidigare artiklar:

Mia Carron