Kistan kan vara full av skatter

330 år gammal kista bärgad från sjunkna regalskeppet Kronan

1 av 2 | Foto: Kalmar Läns museum
Konservator Sara Johansson öppnar den 330 år gamla kistan.
NYHETER

I över 300 år har kistan legat på havets botten.

I dag öppnades den på Kalmar läns museum - och genast blev flera silvermynt synliga.

Nu hoppas man att kistan ska visa sig vara full av skatter från 1600-talet.

Inför ett församlat pressuppbåd öppnades i dag den över hundra kilo tunga kistan på länsmuseet i Kalmar.

– Det är mycket Östersjöslam i den. Men vi upptäckte några silvermynt och en tennbehållare som är ganska stor, säger Lars Einarsson, som arbetar med projektet Kronan på museet.

”Oerhört spännande”

Lars Einarsson bedömer det som sannolikt att kistan tillhört något av befälen ombord på regalskeppet. Den kan därför innehålla personliga tillhörigheter - kläder, mynt och liknande.

Efter öppningen i dag återstår ett par veckors arbete för att få fram samtliga föremål i dagsljus.

– Det här är oerhört spännande. Allt har legat orört sedan 1676, det är ju en riktig tidsmaskin.

Tidigare har bland annat en 33 kilo tung silvermyntskatt med över 10 000 mynt hittats ombord på Kronan.

Regalskeppet Kronan

Mia Carron