Andelen röstsplittrare kan bli rekordstor

Många röstar på småpartier i kommun och landsting

NYHETER

Göteborg

Andelen röstsplittrare kan nå rekordnotering i årets val. Röstsplittrandet fortsätter att ske mellan de etablerade partierna. Men framväxten av lokala småpartier och den borgerliga alliansen kan spä på ökningen, enligt statsvetare.

Allt fler väljare röstar på olika partier i kommun-, landstings- och riksdagsvalen. Var femte av dem som röstdelar lägger sin röst på ett kommunalt småparti. Vid valet den 17 september kan de bli fler, tror Henrik Oscarsson, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

- Röstdelningen ökar delvis på grund av att det är många lokala partier som når framgångar. För varje val vi har så ökar andelen röster på lokala partier i kommunvalet. Det blir allt fler väljare som tar hänsyn till det politiska landskapet i kommunerna, säger han till TT.

Långsiktig trend

En undersökning som opinionsinstitutet Skop utfört åt tidningen Dagens Samhälle, visar att 35 procent av drygt 1 000 tillfrågade personer tänker rösta på olika partier i år. Vid valet 2002 var siffran 30 procent. De flesta röstsplittrare pendlar mellan de etablerade rikspartierna. Men de nya småpartierna bidrar också till ökningen.

- Eftersom många småpartier bara finns på kommunal nivå tvingas man att röstdela, så det kan få en viss betydelse. Men detta handlar om en i grunden långsiktig effekt. Orsakerna är ökad utbildningsnivå och bättre information via massmedier, säger Folke Johansson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Den gemensamma valdagen infördes 1970 och ända sedan dess har andelen personer som röstdelar mellan riksdags- och kommunalvalet ökat stadigt - från sex procent till 26 procent. Enligt Oscarsson kan bildandet av den borgerliga alliansen bidra till ytterligare ökning i år.

Sofistikerat röstande

- Alliansen har förstärkt cementeringen av blockpolitiken på riksnivå. På lokal nivå är det lättare att byta block. Karismatiska politiker eller kommunala sakfrågor kan göra att väljarna går utanför den sittande koalitionen, säger han.

Varken Oscarsson eller Johansson ser några negativa sidor av det ökande röstsplittrandet. Det är ett tecken på ett sofistikerat röstande, menar de.

- Ökningen i sig är positiv. Jag ser det som att allt fler tar ställning och är medvetna. Men på lång sikt finns problem för partierna. Om trenden fortsätter riskerar de att tappa kontrollen över sina lokala organisationer, säger Johansson.

Läs mer

Vibeke Hjalmers / TT