Experten: "Vi kan gå mot en större klimatförändring"

50 procent tror att jorden kommer gå under

NYHETER

Många oroar sig för hur klimatförändringarna påverkar vår planet. Vissa tror till och med att de kan leda till vår undergång.

Filmen "En obekväm sanning" är en amerikansk dokumentär som tar upp frågan om klimatförändringar. När över 10 000 av läsarna på aftonbladet.se hade svarat på frågan "När tror du att jorden går under?", visade det sig att nästan 50 procent tror att jorden kommer gå under inom 1 000 år.

Markku Rummukainen är klimatforskare på SMHI och är expert på växthuseffekten. Enligt honom finns det all anledning att oroa sig över klimatets utveckling.

– Vi lever redan i en klimatförändrad värld. Jorden har under de senaste årtiondena blivit lite varmare och den trenden lär ju fortsätta under 2000-talet, säger han.

Mildare vintrar med mer nederbörd

Enligt Markku Rummukainen kommer vi se fler förändringar med klimatförändringarna.

– I Sverige kommer det bli mildare vintrar med en ökad nederbörd. Samtidigt blir somrarna torrare och varmare. Globalt påverkas tillgången på mat och vatten, havsnivåerna stiger och en del kuster blir besvärligare att leva på.

Vill det sig illa kan effekten bli värre än så. Det är nämligen svårt att förutse hur klimatet kan komma att ändra sig.

– Det här är komplext. Det finns mycket kunskap men också stora frågetecken och risker kring klimatförändringarna. Om det exempelvis skulle bli en omorganisation av havsströmmarna skulle det kunna förstärka effekterna på olika håll. Det finns även mängder av metangas i permafrosten och havsbottnar som med värmen skulle kunna frigöras och orsaka än större klimatförändringar.

Kan ta tusentals år

Dock är det enligt Markku Rummukainen risken inte stor att vi som lever i Norden idag kommer drabbas hårdast av klimatförändringarna.

– Det kommer att kännas annorlunda för alla men de största effekterna kommer att ske i utvecklingsländerna. Klimatförändringar kommer också att påverka i hundratals och tusentals år. Och jorden lämnas ju vidare till kommande generationer.

Han menar att vi alla som enskilda individer kan göra en insats för att minska klimatförändringarna.

– Det är väsentligt att alla försöker förstå hur det fungerar. Det handlar om våra val och värderingar, privatekonomi och samhällsekonomi. Hur vi reser, bor, handlar och försöka påverka sina politiker så de kan ta kloka beslut.

Tidigare artiklar:

Susanna Vidlund