Nationaldemokraterna stoppas på skola i Sala

NYHETER

Kommunalrådet i Sala, Carola Gunnarsson (c), har stoppat Nationaldemokraterna från att besöka en skola, trots att gymnasiechefen tidigare gett klartecken.

”Jag har stoppat det hela efter samtal med gymnasiechefen och ordföranden för barn- och ungdomsnämnden. Min uppfattning är att det finns en tydlig hotbild och med hänvisning till både skollag och arbetsmiljölag är det därför inte lämpligt att Nationaldemokraterna valtalar i skolan”, säger Carola Gunnarsson till SVT Tvärsnytt.

Enligt Erik Amnå, docent i statskunskap på Örebro universitet, är det oklart om ett kommunalråd får göra så.

Skydd i skolan

”Generellt sett gäller inte ministerstyre på kommunal och landstingsnivå. Till skillnad mot vad som gäller på statlig nivå finns det inget hinder för politiker att ingripa i verksamheten men däremot finns inom skolan ett visst skydd för att förhindra politisk styrning av inre angelägenheter. Politikerna ska normalt vara försiktiga med det.”

För några dagar sedan stoppade en rektor i Karlskrona en företrädare för Sverigedemokraterna från att informera på en gymnasieskola.

Nationaldemokraterna bildades av utbrytare från Sverigedemokraterna 2001.

TT