Fick nåd – kräver miljoner

Bandidos-medlemmen som var polisspion kan få skadestånd

NYHETER

Först fick Bandidosmannen som hotade att styckmörda barn nåd av regeringen.

Sen påbörjade justitiekanslern, JK, en hemlig utredning om att ge miljonbelopp till Bandidosmannen.

– Vi försöker reda ut om han har rätt till skadestånd eller inte, säger JK Göran Lambertz.

benådad Bandidosmannen hotade att döda en fyrbarnspappas barn. Han benådades och fick sitt straff halverat. Kom ut efter sex månader.

Bandidosmannen var under flera år informatör och får enligt vad Aftonbladet erfar i dag en blygsam ”pension” av polisen.

Aftonbladet kunde i går avslöja att mannen förra året fick nåd av justitieminister Thomas Bodström.

Halverade straffet

Bandidosmannen hade rånat en fyrbarnspappa och hotat att styckmörda hans barn.

Brottet hade inget som helst att göra med hans informatörsverksamhet.

Han dömdes till arton månaders fängelse.

Senare ansökte han om att bli helt befriad från straffet.

Regeringen beviljade honom nåd – men tog inte bort hela straffet, utan halverade det till nio månaders fängelse.

I nådeansökan framfördes att Bandidosmannen ”lever i dag under en mycket stark hotbild”.

Samt att polisen hade avrått honom från att komma till förhandlingen i Svea hovrätt, dit han hade överklagat domen.

Ansökt om pengar

Det blev till slut bara sex månader i fängelse för Bandidosmannen – han släpptes efter att ha avtjänat två tredjedelar av sitt straff.

I dag pågår i största hemlighet en utredning hos justitiekanslern om Bandidosmannen ska få skadestånd av staten.

Mannen har själv ansökt om att få pengar.

Det kan handla om eventuella ersättningar på flera miljoner.

–?Det kan det göra, säger JK Göran Lambertz.

Han är mycket förtegen om ärendet:

– Att jag inte talar om det beror på att det handlar mycket om hans säkerhet och om polisens system med infiltratörs- och informationssystemet som är känsligt.

JK har inte träffat Bandidosmannen och har inga handlingar i själva ärendet.

– Vi har en framställan om skadestånd och i övrigt har vi bara pratat i det här fallet, just för att det inte ska bli offentligt, säger Lambertz.

Tagit stora risker

Bandidosmannen har tagit stora risker när han hjälpt polisen att sätta fast andra kriminella. Det har lett till att han har fått många fiender och i dag lever utsatt.

Det JK nu utreder är om polisen har gjort tillräckligt för mannen eller om det ska betalas ut skadestånd.

JK har inte varit inkopplad på Bandidosmannens nåde- ärende och vet inte vad regeringen har haft för motiv för sitt beslut.

– Om det skulle vara så att man belönar honom med ett lägre straff i ett mål där han faktiskt har begått brott så skulle jag bli förvånad, säger Göran Lambertz.

Ovanligt sätt

– Det är i så fall en utomrättslig belöning och det trodde i alla fall jag inte att det var ett sätt som man belönade informatörer på.

Bandidosmannen bor i dag utomlands.

– Jag vill på grund av sekretessskäl inte uttala mig, säger advokat Henrik Olsson Lilja som företrädde Bandidosmannen i nådeärendet.

Läs mer

Aftonbladet i går

Richard Aschberg, Anders Johansson