SVT-stjärnor rasar mot sina chefer

”Tittarsiffror viktigare än kvalitet”

NYHETER

Ett internt jättebråk skakar SVT.

Kända tv-profiler som Jarl Alfredius, Lisbeth Åkerman och Anna Hedenmo skriver i en debattartikel att deras högsta ledning intresserar sig mer för tittarsiffror än kvalitet.

”Att stirra sig blind på decimaler är livsfarligt”, skriver de.

Konkurrensen med de kommersiella tv-kanalerna har lett till ett uppror inom SVT.

Ett 40-tal kända tv-journalister går i dag till fränt angrepp på sina högsta chefer, framför allt vd Christina Jutterström, på DN:s debattsida. De hävdar att det kommersiella tänkandet kommit att bli det viktigaste för SVT:s ledning, vilket innebär en radikal kursändring för bolaget.

Management by tittarsiffror”

Journalisterna kallar det ”management by tittarsiffror”, och skriver att de inser att det är en enkel väg att gå - eftersom det omedelbart går att mäta hur framgångsrikt ett program varit, sett till hur många som tittat på det.

En enkel väg att gå - men inte rätt väg, menar de 40 journalisterna, som anser att deras uppdrag inom public service är ett helt annat.

”Vi ska slå vakt om demokratin och eftertanken, skildra de delar av samhället som inte är kommersiellt gångbara, verka som folkbildare och väcka tittarnas intresse för omvärlden”, skriver de.

”Obegriplig kursändring”

På chefsnivå inom SVT refereras det ständigt till betydelsen av höga tittarsiffor, enligt skribenterna. De upplever att det viktigaste blivit att nå ut till rätt åldergrupper, inte varför dessa grupper blivit så viktiga.

Kursändringen inom SVT är historisk, men blir obegriplig när den inte motiveras med annat än ren matematik, anser de 43 journalisterna.

De står bakom debattartikeln

Mia Carron