De jagas av fogden

Här är alla politiker med minst 100 000 i skulder

NYHETER

Närmare 3 000 politiker som kandiderar i årets val jagas av kronofogden.

507 av politikerna har skulder på över 100 000 kronor.

– Jag hade ett åkeri för 20 år sedan. När åkeriet gick i konkurs fick jag skulderna personligen, säger skuldtyngde Lars-Magnus Cassel från Linköping.

skuld: 108 miljoner Moderaten Inger Olsson-Blomberg, kommunpolitiker i Danderyd, har störst skuld av politikerna: 108 miljoner kronor.

Aftonbladet har kartlagt samtliga 53 360 politiker som ställer upp i årets val. 2 929 av dem – drygt fem procent – förekommer i kronofogdens register för obetalda skulder.

507 av dessa politiker har en aktiv skuld på minst 100 000 kronor vardera.

Skulderna beror på allt från obetalda underhållsstöd, böter och inkomstskatter till misslyckade husaffärer.

”Kan bli en belastning”

Hans De Geer, den tidigare professorn och etikforskaren vid Handelshögskolan i Stockholm, anser att de kan bli en belastning för de partier de representerar. I synnerhet om de har skatteskulder.

– Politiker har mycket makt och fattar beslut som får stora ekonomiska konsekvenser för alla medborgare. Om det då visar sig att de inte själva sköter sin privatekonomi och inte gör rätt för sig gentemot det allmänna då blir dessa politiker en belastning för sitt parti och de väljare de representerar, konstaterar Hans De Geer.

Skyldig 108 miljoner

Borde politiker med stora skulder avgå?

– Det finns ju två skolor. Den ena säger att det är bra om politiker är som folk är mest.

– Den andra säger att politiker ska vara förebilder för oss andra och då är det rimligt att man sköter sig. Annars är de enbart en belastning, säger Hans De Geer.

Den politiker som har landets högsta aktiva skuld hos kronofogden är kommunpolitikern Inger Olsson-Blomberg, moderat i Danderyd. Hon är skyldig 108 miljoner kronor. Skulden beror på att det börsnoterade familjeföretaget, bygg- och fastighetsbolaget Constructa gick i konkurs.

Det var dåvarande PK-banken som alldeles innan den stora finanskraschen rådde ägarna att av skatteskäl köpa tillbaka företaget från börsen.

– Vi lånade upp drygt 500 miljoner av PK-banken utifrån deras råd. Det var extremt dåligt tajming, sa hon vid ett tidigare tillfälle till Aftonbladet.

Inger Olsson-Blomberg hade gått i personlig borgen för lånet hos banken.

Skyldig 2,5 miljoner

En annan politiker som jagas av fogden är Lars-Magnus Cassel från Linköping.

Han kandiderar till kommunfullmäktige för vänsterpartiet. Han har 3 pågående mål hos fogden. Totalt är den aktiva skulden hos kronofogden 2 510 528 kronor.

”Har inte skuldsanerat”

– Jag hade ett åkeri för 20 år sedan. När åkeriet gick i konkurs fick jag skulderna personligen. Sådana belopp som det här rör sig om kan man inte med en vanlig lön betala.

– Jag har inte tagit tag i skuldsanering än, säger Cassel.

Påverkar skulderna din trovärdighet som politiker?

– Det är svårt att säga. Det påverkar nog inte trovärdigheten om man har en vettig förklaring till skulderna.

Läs mer

Zendry Svärdkrona, LInda Hjertén

ARTIKELN HANDLAR OM