Ungdomsarbetslösheten – hetaste valfrågan

Förstagångsväljarnas gunst ska vinnas med förslag om jobb och studiemedel

Foto: Gunnar seijbold
Fredrik Reinfeldt diskuterar skolfrågor med Sara Johansson efter Ungt vals partiledardebatt i TV4 i maj.
NYHETER

Förstagångsväljarna är ovanligt många i detta val.

Partierna försöker locka dem med höjda studiemedel, fler jobb och fler bostäder.

Valrörelser brukar inte ha frågor i centrum som berör just unga människors livssituation. Denna gång har dock ungdomsarbetslösheten blivit en het fråga.

Den borgerliga alliansen vill göra det lättare att komma in på arbetsmarknaden genom att minska kostnaderna för företag som anställer unga. Det ska ske genom sänkta arbetsgivaravgifter för alla mellan 19 och 24 år.

Anställningsstöd eller jobbgaranti

Socialdemokraterna vill i stället ge stöd till företag som anställer unga som varit arbetslösa i minst tre månader. Anställningsstödet innebär visserligen en större subvention för företaget än alliansens förslag, men stödet gäller bara unga som varit arbetslösa och utbetalas under en kortare period - i regel sex månader.

Alliansen vill också ersätta dagens ungdomsgaranti med en "jobbgaranti". Största skillnaden är att unga ska erbjudas praktik eller utbildning efter 50 dagars arbetslöshet, i stället för som i dag efter 90 dagar.

Unga vågar inte låna

Ella Bohlin, ordförande i kristdemokraternas ungdomsförbund, är övertygad om att det är arbetslöshet som bekymrar unga mest.

- Man drar sig faktiskt också för att ta höga studielån, eftersom en akademisk utbildning i dag inte är en fribiljett in på arbetsmarknaden.

Bohlin hade också gärna sett att alliansen lovar att höja studiemedlen.

Mp lovar mest pengar

Socialdemokraterna har målet att hälften av alla unga ska studera på högskola och vill bygga ut antalet högskoleplatser med omkring 12 500 i år och 5 000 nästa år. Alliansen säger sig hellre vilja satsa på kvalité och vill använda pengarna för de 5 000 nya platserna 2007 till att höja kvalitén i undervisningen. De borgerliga vill också skärpa intagningskraven till högskolan.

När det gäller studiemedel lovar miljöpartiet mest, bidragsdelen ska höjas med 1 000 kronor i månaden. Samtidigt ska gränsen för hur mycket en student kan tjäna utan nedtrappat studiemedel höjas. Socialdemokraterna vill öka studiemedlet med 300 kronor i månaden, men har inte sagt om det handlar om bidrags- eller lånedelen.

Bostad

Statsminister Göran Persson har i valtal berättat om hur stort det kändes när han som 19-åring stoppade ägodelarna i konsumkassar och flyttade till sin första egna lägenhet i Norrköping. För att underlätta för unga utan fast arbete att få hyreskontrakt, vill socialdemokraterna att kommunerna ska ge bostadsbolagen en hyresgaranti så att de inte förlorar pengar om hyran blir försenad.

Vänsterpartiet vill satsa på ett statligt investeringsstöd så att 20 000 nya hyresrätter byggs årligen i landet. Partiet bedömer dock att det behövs en utbyggnad på totalt 40 000 bostäder per år.

- Det finns alldeles för få hyresrätter. Det är för svårt om man inte har en massa pengar och ett jättefast jobb så man kan ta mycket lån och köpa sig en bostadsrätt, säger Ung vänsters ordförande Ida Gabrielsson.

Många nya väljare

Vänsterpartiet vill dock inte särbehandla unga utan för fram generella förslag. När det gäller arbete vill man satsa skattepengar på 200 000 nya jobb i den offentliga sektorn och räknar med att det även gynnar unga på väg in i arbetsmarknaden.

Statsvetare Henrik Oscarsson tycker inte att partierna satsat extra på unga i valrörelsen, trots att förstagångsväljarna är ovanligt många. De utgör ändå bara 6 procent av befolkningen, jämfört med barnfamiljer, 36 procent, och pensionärer, närmare 25 procent.

- Alltså finns det väldigt många andra viktiga grupper som är långt fler och därmed långt mer betydelsefulla för partierna, säger Oscarsson.

Läs mer

Läsarartiklar på Ungt val

Peter Wallberg/TT

ARTIKELN HANDLAR OM