Frågor och svar om bostadspolitik

NYHETER

Ewa Samuelsson, gruppledare (kd), Mikael Sundström, informationsansvarig (mp), Ann-Margrethe Livh, gruppledare (v), Annika Billström, borgarråd (s), Lotta Edholm, borgarråd (fp) och Kristina Axén Olin, borgarråd (m), svarar på frågor bostadspolitik.

Fråga: Ska fler hyresrätter omvandlas till bostadsrätter?

Svar:

Ewa Samuelsson, gruppledare (kd): Ja, vi ska informera boende i förorterna hur man gör. Boende i hyresrätter kan ta större ansvar mot lägre hyra.

Mikael Sundström, informationsansvarig (mp): Ja, i ytterområden. Vi vill få en jämn fördelning av bostadsrätter, hyresrätter och kooperativ.

Ann-Margrethe Livh, gruppledare (v): Nej, men det ska byggas både och. Boende i hyresrätter kan få mer inflytande, till exempel över budgeten.

Annika Billström, borgarråd (s): Nej, vi har en stopplag. Vi ska kämpa för att rädda allmännyttan.

Lotta Edholm, borgarråd (fp): Ja, framför allt i förorterna. Målet är 50/50 i alla bostadsområden.

Kristina Axén Olin, borgarråd (m): Ja, alla som vill får göra det. Vi ska anställa folk som kan visa boende i ytterstaden hur man ombildar.

Fråga: Hur många nya bostadsbyggen vill ni få i gång nästa mandatperiod?

Svar:

Ewa Samuelsson, gruppledare (kd): Minst 15 000. Viktigast är att bygga i närområden som Skärholmen och åt ungdomar.

Mikael Sundström, informationsansvarig (mp): Vi har ingen siffra. Det ska byggas på redan exploaterad mark som Bromma flygplats och Värtahamnen.

Ann-Margrethe Livh, gruppledare (v): Minst 10 000, främst små lägenheter i innerstad och ytterstad. Lägg ner Bromma flygplats och bygg där.

Annika Billström, borgarråd (s): 15 000. Det behövs mer av de riktigt små och riktigt stora lägenheterna.

Lotta Edholm, borgarråd (fp): 15 000. Det måste byggas mer utspritt, inte bara i staden.

Kristina Axén Olin, borgarråd (m): 15 000. Särskilt villor och billiga små hyreslägenheter i och utanför staden.

Fråga: Vad vill ni göra för de hemlösa?

Svar:

Ewa Samuelsson, gruppledare (kd): Tak över huvudet-garanti och personliga coacher. Privata fastighetsägare måste ge plats åt hemlösa.

Mikael Sundström, informationsansvarig (mp): Kommunen ska stödja dem som riskerar att vräkas, exempelvis genom kontakt med myndigheter och uppskov med hyra. Fler övergångslägenheter åt hemlösa med missbrukarproblem.

Ann-Margrethe Livh, gruppledare (v): Vi har fördubblat antalet bostäder åt hemlösa, det vill vi fortsätta med. Kommunala bostadsbolag ska ta bort krav på att sökanden ska ha fast jobb och inga betalningsanmärkningar.

Annika Billström, borgarråd (s): Fortsätta bygga ut natthärbärgen och bygga fler försökslägenheter i vanliga fastigheter. Arbeta inom socialtjänsten med att ge träningslägenheter och enklare jobb.

Lotta Edholm, borgarråd (fp): Tak över huvudet-garanti. Bygga särskilda övergångsboenden för hemlösa med sociala problem och missbruksproblem. Missbrukarvården och psykiatrin måste bli bättre.

Kristina Axén Olin, borgarråd (m): Bygga fler billiga lägenheter, hotellhem, ålderdomshem och hem för hivpositiva, se till att missbrukarvården och psykiatrin fungerar och ordna fler boenden med stöd.

Aftonbladet