Cancersjuka fick strålbehandling – utan strålning

”Utrustningen fungerade inte - flera patienter är drabbade”

NYHETER

Flera patienter vid Mälarsjukhusets hudmottagning i Eskilstuna har fått strålbehandling – utan strålning.

Vid en kontrollmätning visade det sig att utrustningen inte fungerade som den skulle.

Hur många patienter som drabbats vet ingen, skriver Eskilstuna-Kuriren. Men sjukhuset medger att det ”sannolikt är ett antal”.

Apparaten, som ska ge ifrån sig så kallad joniserande strålning, togs i bruk i oktober 1999. Sedan dess har närmare tusen patienter strålbehandlats, många vid upprepade tillfällen. Enligt landstingets tekniska avdelning gjordes den senaste kontrollen av utrustningen i maj 2001.

– Det här är pinsamt men knappast någon skandal. Jag tror inte heller att apparaten varit trasig så länge, vi borde ha märkt om strålbehandlingen hade varit verkningslös för en stor mängd patienter under lång tid, säger Mats Berg, som har medicinskt ledningsansvar för hudavdelningen på sjukhuset, till Eskilstuna-Kuriren.

Enligt Sveriges Radio Sörmland var det ingen som anade att apparaten var trasig eftersom alla indikationer, som ljud, ljus och timer, pekade på att apparaten fungerade.

Sjukhuset ska nu invänta Socialstyrelsens bedömning av hur ärendet ska tas vidare. Utrustningen är åter i drift och numera kontrolleras strålningen före varje behandling.

Det är främst patienter med psoriasis och kraftiga eksem som har behandlats, men även ett fåtal som haft förstadier till hudcancer.

TT