Ytterligare 100 återvinningsstationer behövs

NYHETER

Få och fulla återvinningsstationer är ett stort problem i Stockholm.

Det finns för få återvinningsstationer i Stockholm. Men ingen vill ha dem utanför sitt eget hus.

Port- och grindhämtningen av tidningar upphörde årsskiftet 2004/2005. Sedan dess upplever sophämtare i innerstaden att fler tidningar har hamnat i hushållssoporna.

Det finns 250 stationer i Stockholm, men det skulle behövas 350. De som finns är ofta fulla.

Stationer blir fler

– Vi håller på att jobba fram ett nytt avtal med tidningsproducenterna, så det kommer att bli fler, säger Viviann Gunnarsson, (mp), ordförande i miljö– och hälsoskyddsnämnden.

Det är stadsdelsnämnderna som beslutar var stationerna ska ligga.

– Vi har legat på dem om att ta fram fler platser, säger Viviann Gunnarsson.

– Men det är svårt. Ingen vill ha en återvinningsstation utanför just sitt hus.

Rebecka Franzén