Olika bud, men båda har de rätt

NYHETER

Man kan påstå nästan vad som helst om arbetslösheten och hitta stöd i statistiken.

Det utnyttjar valets giganter, Persson och Reinfeldt.

Enligt Fredrik Reinfeldt (m) är de arbetslösa 400 000 personer. Medan Göran Persson (s) hävdar att bara 225 000 personer går utan jobb.

Hur konstigt det än kan låta har båda rätt. Det beror på att Sverige laborerar med åtminstone tre olika begrepp för att beskriva arbetslöshetens storlek. EU har ytterligare en definition.

Använder lägsta siffran

Arbetsmarknadsstyrelsen Ams mäter antalet arbetslösa i slutet av månaden och levererar två olika siffror. Statistiska centralbyrån, SCB, gör en enkätundersökning och levererar en tredje siffra.

EU lägger till heltidsstuderande som söker jobb. Det är det fjärde sättet att beskriva den svenska arbetslösheten.

Göran Persson använder sig naturligtvis av den lägsta siffran. Det är Ams redovisning av antalet öppet arbetslösa. De var i augusti 222 000 personer eller 4,6 procent av arbetskraften.

Väljer bort samma siffra

Fredrik Reinfeldt väljer med samma utstuderade teknik den högsta siffran. Det är Ams uppgift om antalet arbetslösa och sysselsatta i åtgärdsprogram. De var i augusti 355 000 eller 7,4 procent.

Både Göran Persson och Fredrik Reinfeldt har alltså i stort sett rätt. Trots att det skiljer mer än 100 000 personer mellan deras beskrivningar.

Båda väljer bort Sveriges officiella statistik som levereras av SCB. Den passar nämligen varken för skön- eller svartmålning eftersom den ligger mittemellan den högsta och den lägsta siffran.

Enligt SCB går 288 000 personer, 6,0 procent, utan jobb.

EU räknar in ytterligare 25?000 personer.

Med statistik kan man kort sagt bevisa vad man vill.