Sverigedemokrater kan få uppsving sista dagarna

Inte längre osynligt i opinionsmätningar

NYHETER

Stockholm

Sverigedemokraterna (SD) är inte längre osynliga partiet hos alla opinionsmätare. Från och med tisdagen finns de redovisade i Sifos tabell med 2,7 procent av sympatierna, 1,3 procentenheter under ett intåg i riksdagen.

Det kan påverka opinionen sista dagarna före valet i SD:s riktning.

- Opinionsmätningarna har en hyfsad stor makt över huvud taget kring fyraprocentsspärren. Någonstans finns ju en gräns under fyra procent, där man börjar närma sig fyraprocentsgränsen och många blir optimistiska och man kanske får taktikröster eller väljare som inte hade tänkt att rösta på partiet börjar vakna till, säger professorn i statskunskap Mikael Gilljam, som forskat i politik och opinioner.

- Men var den gränsen går är svårt att säga. Men det är ju inte tal om annat än att opinionsinstituten här har ett stort inflytande, säger Gilljam.

Räknar upp partier

Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog vill inte uttala sig om den ökade uppmärksamheten kring SD föranleder några hittills oplanerade åtgärder av regeringspartiet.

- Vi har inga kommentarer om det där just nu, låter hennes pressekreterare Dan Lundqvist hälsa.

Sifo:s undersökning innebär att 1 200 personer fått frågan om vilket parti de skulle rösta på om det vore riksdagsval i dag. Därefter räknar frågeställaren upp riksdagspartierna. 2,7 procent av de tillfrågade har då nämnt SD utan att partiets namn nämnts. Sifo överväger dock inte att från och med nu nämna också SD.

- Vi byter inte metod de sista dagarna i valrörelsen, säger Toivo Sjörén på Sifo.

Anledningen till att Sifo nu särredovisar partiet är att man tidigare bestämt att man gör så när ett parti hamnar kring 2,5 procent.

Den nivån har SD aldrig varit i närheten av hos Demoskop. Därför särredovisar inte heller det institutet partiet.

- De har aldrig varit över två procent. Vi har haft dem på 1,3 vid något tillfälle och möjligen lite högre vid ett annat tillfälle, säger Anders Lindholm, vice vd på Demoskop.

Särredovisas

Synovate Temo redovisar SD som vilket annat parti som helst, säger Nicklas Källebring. Temos regel är att om ett parti tre mätningar i rad får över 1,5 procent så ska det särredovisas. Nu ligger partiet på mellan 1,5 och två procent i Temos mätningar.

Skop däremot ser inte Sverigedemokraterna som ett officiellt parti, säger vd Birgitta Hultåker. Sverigedemokraterna buntas samman med Övriga partier.

Skops intervjuare läser inte upp Sverigedemokraterna vid intervjuerna men cirka två procent anger ändå att de tänker rösta på dem.

Junilistan däremot betraktas som ett officiellt parti och dess namn läses upp som ett alternativ.

Det är enligt Birgitta Hultåker inte aktuellt att ändra mätmetoden för SD, åtminstone inte ännu.

Läs mer

TT