Följ utfrågningen minut för minut

NYHETER

Under den avslutande delen av programmet frågas samtliga tre partiledare för vänsterblocket ut.

Ministerposter och samregerande

- Vi har gett Persson regeringsmakten och alla ministerposter under åtta år. Nu vill vi ha mer, vi tänker inte ge bort regeringsmakten en gång till, säger Maria Wetterstrand.

Lars Ohly vill inte ställa ultimatum, men vill ha mer inflytande.

- Jag säker stöd för en socialdemokratisk regering. Jag vill ha ett samarbete med partier som stöder välfärdspolitiken och en traditionell utrikespolitik. Det samarbetet kan sökas över blockgränserna.

Guillou undrar hur ett samarbete kan fungera mellan partier som har så olika utrikespolitik.

- Jag föredrar minoritetsregering, och detta är en av stötestenarna.

- Vi behöver en traditionell utrikespolitik som sätter folkrätten i främsta rummet, säger Lars Ohly.

Persson säger att det finns anledning att se över den gröna skatteväxlingen.

- Det finns ett folkligt missnöje med energiskatterna som vi inte kan nonchalera, säger han.

Ohly säger att det inte längre finns någon motsättning mellan miljö och arbete.

- Nu kan vi skapa nya jobb genom nya miljösatsningar.

- Jag går inte till val på någonting annat än en socialdemokratisk regering med stöd av riksdagspartier som nu, säger Göran Persson.

- Det kan bli ett nytt politiskt läge, efter valet kan det tänkas att något borgerliga parti vill samarbeta. Så ser svensk politik ut, säger han vidare.

Både Maria Wetterstrand och Lars Ohly garanterar att de dock aldrig kommer att stödja en borgerlig regering.

Utfrågningen är därmed slut.

Tredje man till rakning var statsminister Göran Persson som frågades ut under dubbelt så lång tid som de andra.

Makten

Göran Rosengren frågar om det finns en risk med socialdemokraternas långa regeringsinnehav.

- Man måste vara försiktig givetvis, så att det inte leder till maktmissbruk. Under mina tio år som statsminister har jag hört den här diskussionen ofta. Men hade det funnits något fog för sådana misstankar hade vi inte blivit omvalda. Demokratin är vital, Göran, säger Göran Persson.

Person vill inte refomera tillsättningsmakten till höga statliga tjänster som regeringen i dag sköter.

- Av 150 tillsättningar förra året var endast 40 socialdemokrater. I dessa har jag personligen engagerat mig i cirka tjugo tillsättningar

Rosengren frågar om Margareta Winberg blev diplomat enbart på sakliga grunder. Flera av de sökande hade mycket bra meriter och kunde flytande portugisiska.

- Hon tillsattes enbart på sakliga grunder. Hon är en av de mest kunniga personer jag jobbat med. Det är inte bara karriärvägen genom UD som ska gälla, säger Göran Persson.

Politikerföraktet

Guillou frågar varför politikerföraktet är så utbrett.

- Vi har haft flera lågkonjunkturer som kan spela in. Men jag tycker det går åt rätt håll. Jag tar min del av ansvaret, men det är kopplat till den ekonomiska situationen i landet.

Guillou undrar om Lövdéns lägenhetsaffärer kan ha påverkat.

- Han får försvara det själv, svara Persson.

Guillou undrar om till exempel Erlander skulle lånat åtskilliga miljoner för att bygga en herrgård.

- Det vet jag inte. Det här är ett projekt jag och min fru vill förverkliga, en livsdröm. Vi var och är nyförälskade. Vi har kanske 25 år kvar att leva och vi vill vara skogsbrukare när vi lämnar våra aktiva karriärer.

- Även som politiker har man rätt till en privat sfär. Vi störtade oss in detta förälskade som två tonåringar. Livet är gott. Jag är en känslomänniska. Du kan komma och hälsa på Jan.

Skandalerna

Socialdemokraterna toppar enligt Guillou skandaltoppen.

Han undrar om det beror på att sossarna suttit länge vid makten.

- Nej det tror jag inte. Det kan bero på att vi är tre till fyra gånger större än de andra partierna. Det är eländigt och tråkigt när det händer, och det handlar om mänskliga svagheter.

Ideologi

Rosengren frågar om Persson fattat beslut tvärs emot sin ideologi.

- Jag, att regera är att kompromissa. Jag tvingades en gång sänka pensionerna, och det var inte därför jag började med politiken.

- Jag tror på politkens möjligheter, men jag är inte så naiv att jag tror att man kan få allt på en gång, säger han.

Rosengren frågar om varför Persson belsutade om att bojkotta den demokratiskt valda Hamasregerignen i Palestina.

- Hamas hade mycket små krav på sig, de skulle erkänna staten Israel. Det var inget svårt beslut att fatta, säger han.

Arbetslösheten

Rosengren frågar om den höga ungdomsarbetslösheten.

- Det beror på hur man använder statistiken. Den senaste tiden har 58 000 ungdomar fått jobb, säger Persson.

- Vi satsar nu på utbildning och lärlingssystem inom gymnasieskolan. På några års sikt kommer utbi

Feminism

Lever vi ett könsmaktsordningssystem, frågar Guillou.

- Vi lever i ett samhälle som underordnar kvinnor, och arbetarklassens kvinnor drabbas värst. Det finns en systematisk underordning baserad på kön. Vad man ska kalla det är jag inte kompetent nog att avgöra.

När det gäller FI tror inte Persson att de är uträknade.

- Gudrun Schyman tycker jag väldigt mycket om. Hon är en sjujäkel till politiker.

Telefonavlyssning

Guillou frågar om planerna på telefonavlyssning.

- Ett allmänt ombud och domstol ska säga ja. Det finns skäl att ha den typen av instrument. Polisen i Sverige har inte samma redskap som i andra länder. Vi i Sverige måste skärpa instrumenten i kampen mot organiserad brottslighet. Men det finns ett rättssäkerhetsproblem i det här som måste beaktas.

Efter Lars Ohly var det miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrands tur att sätta sig i heta stolen.

Utfrågarna inleddes med att frågan om kärnkraften.

- Många tror det är svårt att avveckla kärnkraften. Om vi vinner valet vill vi avveckla kärnkraften inom 12-15 år, säger hon.

Wetterstrand menar att det behövs nya lösningar för att ersätta olja och kärnkraft, som partiet vill avveckla ungefär samtidigt. Sådana lösningar kan vara att bygga ut järnvägar. Hon säger också att priserna på el och bensin kan behöva höjas. Det ska också vara billigare att köra på biogas. Hon kan också tänka sig en ny omröstning om kärnkraften.

Försvaret

- Försvarets budget bör minskas med hälften. Mycket pengar går dit, trots att det inte finns något konkret hot mot Sverige. JAS-projektet är ett exempel på ett sådant dyrt projekt.

Jakt

Guillou frågar varför miljöpartiet är så avskytt av svenska jägarkåren.

-Vi säger till exempel att vargen har rätt att finnas, trots att de äter rådjur. Man ska inte få skjuta vargar hur som helst. Vi vill också förbjuda vissa former av jakt, till exempel grytjakt. Vi vill också ha bort blyhagel.

Arbetstidsförkortning

- Vi vill satsa på livskvalité i samhället. Det skulle bidra till ett mänskligare arbetsliv med kortare arbetsvecka, särskilt för småbarnsföräldrar. 35-timmarsvecka ska vara en laglig rättighet, med mindre lön.

Medborgarlön

- Alla ska ha rätt till en försörjning. I dag kallas det socialbidrag, och i dag måste man vända ut och in på sitt privatliv för att ha rätt till det. Vissa hamnar mellan stolarna. Vi vill förbättra tryggheten för dem, säger hon.

Hon tror inte medborgarlön urholkar arbetsviljan och moralen.

- Människan är en skapande varelse som vill ta ansvar, säger hon.

Miljön

Den viktigaste miljöfrågan är enligt Maria Wetterstrand klimatförändringarna. Rosengren undrar hur detta ska lösas utanför ett överstatligt samarbete.

- Demokrati fungerar bättre när den finns närmare människorna. EU som det är i dag kan vi inte stödja.

Utfrågningen inleddes med Lars Ohly som presenteradeskort.

Därefter frågade Jan Guillou vilka verksamheter som staten ska äga.

Ohly svarar: Alla verksamheter som är viktiga för människor, till exempel elmarknaden. Avregleringarna är ett lurendrejeri.

Vidare säger Lars Ohly att han är för blandekonomi och parlamentarisk demokrati.

Jan Guillou säger då att Ohly egentligen är socialdemokrat

vilket Ohly förnekar.

EU

Guillou frågar varför det är vänster att vara emot EU.

Ohly svarar att det är för att EU främjar kapitalets fria rörlighet på bekostnad av mänskliga rättigheter. Den fria rörligheten får gå före allt, och begränsningar behövs. Särskilt då det gäller folkhälsa och arbetskraft. " Vi ska inte följa i EU:s ledband", säger EU.

Skolan

Ohly bekräftar att han är emot friskolor, men inte emot läxor. Han vill också att feministiskt självförsvar ska läras ut i skolorna.

Försvar

Ohly vill ha ett svenskt försvar, men inte ett europeiskt.

Ekonomi

Ohly säger att socialismen ett alternativ till kapitalismen.

" Det vore förfärligt om det bästa vi kan prestera är ett system där 30 000 barn svälter ihjäl varje dag", säger han.

Ohly menar vidare att den socialism han vill se är en som är fullt ut demokratisk, vilket han menar aldrig prövats i verkligheten innan. Ohly vill ha löntagarfonder som ett sätt att öka arbetstagarnas makt.

Jobben

På frågan om hur vänstern ska skapa 200 000 nya jobb, främst inom offentlig sektor, svarar Ohly att dessa ska finansieras genom uteblivna skattesänkningar.