Läsarna: Svag insats av vänsterblocket

Men Guillou och Rosenberg får beröm för sin utfrågning

NYHETER

Nästan 58 procent av de röstande på aftonbladet.se hade en mer negativ syn på samarbetspartierna efter utfrågningen.

Detta trots att Göran Persson den här gången gjorde ett mjukare intryck än tidigare.

Miljöpartiet och vänsterpartiet fick också ett svalt mottagande.

Göran Rosenbergs och Jan Guillous något annorlunda form av utfrågning fick ett visst beröm. Den lugna tonen tilltalade en del av läsarna.

”Äntligen en form för utfrågning som ger något utöver det sedvanliga partikäbblet! En utomordentlig insats av programledarna dessutom”, skriber Stensta.

”En eloge till utfrågarna och även en eloge till Persson som aldrig blir svarslös hur pressad han än är”, skriver Alizze

”Utfrågningen har varit ganska bra genomförd, förutom att Rosenberg varit lite het på gröten. Både Ohly och Wetterstrand har svarat klart och tydligt på frågorna”, skriver BEMCID.

När läsarna satte plus på utfrågarna blev det dock en mer splittrad bild. Närmare 30 procent gav högsta betyget fem plus och ungerfär lika många gav det lägsta betyget. Detta gällde för båda utfrågarna.

Svaren från partiledarna

Oenigheten om hur väl de utfrågade klarade sig var däremot större.

”Jag tror absolut att S,V och MP kan fortsätta. Att de kanske inte ser ut att vara så samspelta när de sitter tillsammans beror nog på att de har regerat tillsammans så länge och kan varandra redan. De har i stort sett samma grundideologi om att värna den lilla människan”, skriver KARI.

”Persson trollade som vanligt med arbetslösheten.

Han kunde inte hålla med om att de internationella undersöknigarna som Eurostat gör är bra nog, utan det är sossarna finansierade undersökninarna man ska lita på,, host host hur partiskt kan det vara!?!”, skriver ClarkCAble.

Carl-Magnus Fagerholm