Stor svensk militär operation i Afghanistan

NYHETER

Stockholm

Ett 50-tal svenska soldater deltog på tisdagen i en eldstrid med en väpnad afghansk grupp.

Enligt svensk militär dödades en lokal kriminell ledare och hans tre medarbetare sårades. Ligan ska ha terroriserat byn och dess befolkning.

Inga svenskar skadades, berättar överste Bengt Sandström, chef för den svenska Isafstyrkan.

Svenska och finska soldater understödde det afghanska kompani som utförde operationen. Det är rutin att låta afghanska enheter göra ingripanden, men med stöd av svenskar och andra soldater i den Natoledda Isafstyrkan.

Sandström betonar att det rörde sig om en polisiär operation, den hade inget samband med de hårda strider som Isaf utkämpar i södra Afghanistan mot talibaner och andra politiska grupper.

- Vi har nu skapat en betydligt säkrare miljö, sade Sandström till TT.

Den nu dödade ledaren och hans grupp anklagas för flera attentat i området mot bland annat hjälparbetare de senaste månaderna.

Sandström kopplar dock inte gruppen till det attentat som förra året dödade två svenska soldater.

Enligt översten var det var en omfattande operation. De nordiska soldaterna och de afghanska styrkorna besköts med kulsprutor, handeldvapen och granatgevär.

Isaf hoppas att operationen leder till att byborna känner att de har den utländska styrkans stöd och att relationen dem emellan nu ska förbättras.

De tre sårade förbrytarna har överlämnats till polisen.

Sverige leder Isafstyrkan i nordligaste Afghanistan och försöker stabilisera situationen i området.

TT