RÄTTELSE

NYHETER

Den 21 augusti publicerade Aftonbladet en granskning av skolor som har anmälningar för mobbning. I listan fanns Djäkneparksskolan i Norrköping med. Det var fel. Den anmälan som gjorde att Djäkneparksskolan kom med har en helt annan bakgrund än mobbning.

Skolan har tvärtom ett utvecklat kvalitetsarbete och aktivt program mot mobbning med det uttalade målet att bli en av de bästa högstadieskolorna i Sverige.

Aftonbladet beklagar misstaget.