Cancerlarm vid industri

Ny rapport: Ökning av fall vid Preemraff de senaste tio åren

Foto: ROGER LUNDSTEN/scanpix
SKA BYGGAS UT I många år har Preemraffs anläggning i Brofjorden gett sina grannar besvär med buller och råoljelukt. Nu visar en ny rapport, beställd av raffinaderiet, att antalet cancerfall i området är fler än väntat.
NYHETER

GÖTEBORG

Det vilar en mörk skugga över Preemraff i Brofjorden.

En rapport som släpps i dag visar att det finns fler cancerfall än normalt runt raffinaderiet.

- Vi har bara väntat på att siffrorna ska komma fram, säger miljöpartisten Inge Löfgren.

I många år har boende nära raffinaderiet i Lysekilstrakten haft besvär med buller, bensenhalter, råoljelukt och sot.

Många har varit oroliga över hälsoeffekterna.

I dag släpps en rapport från arbetsmiljöcentret vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, där man gått igenom statistik över cancerfall i området runt Preemraff - och enligt Aftonbladets källor visar rapporten på fler cancerfall än vad som kunde väntats.

- Det finns en statistisk signifikans och det ska undersökas vidare, uppger en källa till Aftonbladet.

5000 har undersökts

Rapporten är beställd av Preemraffs ledning, som en del i miljökonsekvensbeskrivningen och som ett svar på de boendes oro.

Enligt Aftonbladets källor bygger rapporten på statistik över cancerfall i två församlingar, Lyse och Brastad, med ungefär 5000 människor.

Forskarna har studerat förekomsten av cancer från 1975 när dåvarande Scanraff startades. En källa säger till Aftonbladet att det verkar vara så att fler cancerfall dykt upp de senaste tio åren.

Det förvånar inte miljöpartisten Inge Löfgren, som länge varit aktiv i frågan om raffinaderiets påverkan på folks hälsa.

"Sedan 80-talet"

-Cancer tar ungefär tjugo år att utveckla, detta är effekter sedan 80-talet, säger Inge Löfgren.

-Nu är utsläppen större, de närboende berättar om ännu mer lukt och sot.

I går ville varken forskarna, Preemraff eller kommunen uttala sig om studien.

Först ska forskarna undersöka om utsläpp från raffinaderiet är orsaken till den högre cancerfrekvensen i området.

"Påverkar ännu mer"

-Det som presenteras på presskonferensen i dag är en del i miljökonsekvensbeskrivningen inför den utbyggnad vi planerar, säger Preems presschef Thomas Ögren.

Inge Löfgren säger att många oroar sig över utbyggnaden:

-Den utbyggnaden kan påverka ännu mer, säger han.

Lena Olsson