Kvinnan är underställd – all vetenskap är av ondo

NYHETER

Plymouthbröderna är en extrem, global sekt som försöker leva utanför samhället. Kvinnan är underställd mannen – och all vetenskaplig utveckling är av ondo.

Samfundet grundades 1832 i den brittiska staden Plymouth och har i dag församlingar över stora delar av världen. I Sverige har rörelsen drygt 200 medlemmar i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Smålandsstenar och Ljungby.

Församlingarna är strikt isolerade från världen i övrigt – för att medlemmarna ska skonas från det ”onda” i samhället. Det innebär bland annat att medlemmarna inte kan bo under samma tak eller äta tillsammans med människor utanför rörelsen.

Medlemmarna i sekten har dagliga möten där språket alltid är engelska.

I Sverige har Plymouthbröderna genom företaget Laboraskolans AB försökt starta två fristående skolor i Hylte, men Skolverket avslog deras ansökan. Motiveringen var att det fanns en risk för att eleverna inte fick en ”allsidig och saklig undervisning”.

Oisín Cantwell