En tredjedel av alla bränder är anlagda

Experten: Så skyddar du dig

NYHETER

Ungefär en tredjedel av alla bränder är anlagda. Men det finns sätt att skydda sig.

- Det viktigaste är att se till att soptunnor och liknande inte står nära byggnader, säger Göran Schnell, brandingenjör.

Enligt statistiken är var tredje brand anlagd, men det kan röra sig om så många som 40-45 procent.

- Många bränder klaras aldrig ut, men det finns anledning att misstänka att det då ofta rör sig om anlagda bränder, säger Göran Schnell.

Men det finns sätt att skydda sig.

- De flesta som anlägger bränder har inte planerat det i förväg, utan får en impuls när de ser en möjlighet, säger Göran Schnell.

”De anlagda bränderna har ökat”

De anlagda bränderna har ökat de senaste femtio åren, men det beror inte på att vi har fått fler pyromaner, enligt Göran Schnell.

- Man kan dela in de som anlägger bränder i tre grupper. Pyromanen sätter eld på saker på grund av ett sjukligt tillstånd. Sedan har vi de som anlägger bränder som ett sätt att hämnas någon oförrätt, till exempel att man fått sparken. Slutligen har vi dem som tänder eld som ett sätt att protestera mot olika saker i samhället.

Enligt Schnell har bränderna som anläggs av protest ökat mest.

- Det ser man på upproren i Paris förorter förra året till exempel. Allt fler tänder eld på saker för att protestera, och tänker inte på att det faktiskt är ett allvarligt brott att anlägga brand. Många ungdomar som tänder eld i soptunnor och liknande tänker inte på att elden snabbt kan sprida sig och få stora konsekvenser, säger Göran Schnell.

Så skyddar du dig mot anlagda bränder

Anna Lindström