”Jag bad Johan Jakobsson att sluta”

Leijonborg om spionskandalen i TV4:s utfrågning

NYHETER

Kvällens utfrågning i TV4 inleddes med ordvrängningar på hög nivå.

– Visste han att du visste att han ljög? frågade Göran Rosenberg folkpartiledaren Lars Leijonborg, med syfte på partisekreteraren Johan Jakobsson.

Något svar gav aldrig Lars Leijonborg. Han sa att han aldrig fick chans att svara eftersom utfrågare Rosenberg hela tiden avbröt honom med att upprepa:

– Visste han att du visste att han ljög?

Rosenberg syftade på partisekreterare Johan Jakobsson som måndagen den 4 september informerade Lars Leijonborg om den uppdagade spionskandalen. En skandal Jakobsson var inblandad i redan i mars i år. Ändå sa han på söndagen den 3 september att han inte hade någon kännedom om saken.

Leijonborg menade att det inte var helt klarlagt på vilka frågor Jakobsson faktiskt svarade den 3 september:

– Det var en väldigt stressig dag. Jag vet inte exakt hur han frågade och på vilken fråga han svarade.

Leijonborg förnekade att någon ljög i sammanhanget och tillade:

– Men allt detta kan vi lägga bakom oss.

Därefter sa han något nytt:

– Jag har bett Johan Jakobsson att sluta.

Tidigare har det hetat att Jakobsson själv valde att sluta.

Rosenberg och Jan Guillou fortsatte pressa Leijonborg om folkpartiets inställning till bland annat brott och straff. Guillou tog upp frågan om behovet av särskilda terroristlagar.

– Finns det nödvändighet av lagar där man kompromissar med rättssäkerheten?

- Ja det är klart, sa Leijonborg och menade att den verklighet vi lever i i dag kräver andra åtgärder som i en fredligare värld inte hade behövts. Men han tillade att det också är viktigt att så långt det är möjligt se till att rättssäkerheten upprätthålls.

Johanna Melén