Cancerlarmet skakar Lysekil

Antalet fall av leukemi dubbelt så stort runt raffinaderiet

1 av 2 | Foto: Foto: KAMERARREPORTAGE
NYHETER

Cancerlarmet i Lysekil skakar kommunen:

19 personer drabbade av blodcancer runt Preemraff - dubbelt så många som det borde ha varit.

Här är kartan som visar var leukemin slagit hårdast.

Slumpen, andra faktorer - eller för höga gränsvärden för farliga ämnen.

Ännu vet ingen med säkerhet orsaken till de många cancerfallen i Lysekil.

-Skälen ökar för att undersöka detta även på andra ställen, både bland allmänheten och arbetare, säger professor Lars Barregård som ledde teamet bakom rapporten.

Förvånar forskare

Siffrorna runt Preemraff förvånade forskarna. Halterna cancerframkallande ämnen i raffinaderiets utsläpp är inte så höga att det borde ge så många fall.

Nu ska man se på varje drabbad individ för att söka olika riskfaktorer - jobb i riskfylld miljö, cellgiftsbehandlingar, ärftlighet.

En förklaring till de många cancerfallen kan vara rena slumpen - men det kan vara så att även låga halter av kolväten är farligare än vad man trott.

Bensen är känt cancerframkallande. Det finns i storstadsmiljöer, i ungefär samma halt som vid Preemraff.

Skapar oro

I utsläppen finns också butadien, eten och propen, alla ämnen som misstänks vara cancerframkallande. Också butadien kan påträffas i en storstad, eten och propen i rökig miljö.

-Även om man ligger inom de acceptabla värden som myndigheterna anser vi ska ha, så är det viktigt att hålla halterna så låga som möjligt. Det är särskilt viktigt nu när vi sett en överrisk - även om det skulle bero på slumpen, säger Lars Barregård.

För människorna runt Preemraff återstår många frågor.

Den 28 september, preliminärt, ska Lysekils kommun hålla informationsmöte för allmänheten säger kommunens miljöchef Olof Österberg.

-Det är klart att detta skapar oro. Den oron kan man inte så lätt dämpa eftersom utredningen lämnar många frågetecken efter sig.

Lena Olsson