Valet – en superrysare

Fortsatt jämnt mellan blocken enligt nya opinionsmätningar

NYHETER

Stockholm

Valutgången på söndag är fortfarande mycket oviss. I en opinionsmätning på torsdagen leder regeringssidan, medan en annan visar försprång för den borgerliga alliansen.

Några dagar innan valet spretar siffrorna åt alla möjliga håll. Folkpartiet ökar i två av mätningarna, vilket skulle kunna betyda att effekten av skandalen kring dataintrånget börjar klinga av. Men en tredje mätning, där partiet backar med 2,5 procentenheter, visar på motsatt effekt.

Sverigedemokraterna faller markant i två av mätningarna.

Toppnotering

I Synovate Temos undersökning, som publiceras i Dagens Nyheter, har de borgerliga ökat sin ledning och får nu 49,2 procent mot 46,5 för socialdemokraterna och dess stödpartier. Men ledningen på 2,7 procentenheter är inte statistiskt säker.

I mätningen får kristdemokraterna 8,3 procent, den högsta siffran sedan valet 2002. Den enda statistiskt säkra förändringen i undersökningen är Sverigedemokraternas fall från 1,7 procent i den mätning som publicerades i tisdags till 1,1 procent.

Så här ser Synovate Temos resultat ut, med förändringen från förra mätningen inom parentes: m 25,8 (oförändrat), fp 8,4 (+0,3), c 6,6 (–0,4), kd 8,3 (+0,9), s 35,3 (+0,5), v 6,2 (–0,3), mp 5,0 (–0,7), Sd 1,1 (–0,6), övriga 3,3 (+0,2).

Mätningen gjordes 7–12 september då 1269 väljare intervjuades.

I Sifos dagliga undersökning har regeringssidan ett litet försprång med 48,7 mot alliansens 47,2, men försprånget ligger inom felmarginalen. Socialdemokraterna har en uppåtgående trend, men den är inte statistiskt säker, enligt mätningen som publiceras i flera morgontidningar.

Så här fördelar sig väljarsympatierna i Sifomätningen: m 24,3 (–1,6), fp 7,9 (+0,7), c 7,4 (–0,1), kd 7,6 (+0,4), s 36,7 (+0,6), v 6,6 (+1,0), mp 5,4 (+0,2), Sd 1,5 (–0,9), övriga 2,9 (oförändrat).

Mätningen bygger på 1200 intervjuer genomförda 9–12 september.

Fp tappar

I Demoskops väljarbarometer, presenterad av TV4 och Expressen, leder alliansen med 50,5 procent av väljarnas röster. Vänsterblocket får 44,8 procent. Folkpartiet tappar markant och backar med 2,5 procentenheter.

Så här ser Demoskops resultat ut: m 28,3 (+1,1), fp 8,8 (–2,5), c 5,7 (–0,5), kd 7,9 (+2,4), s 33,3 (–0,7), v 5,9 (–1,6), mp 5,7 (+1,6), övriga 4,6 (+0,2).

Mätningen genomfördes 9–12 september då 1012 personer tillfrågades.

TT