Stig Malm: En av de bästa SAF-ordförandena

De två fienderna i avtalsrörelsen samarbetade dessemellan

NYHETER

Förre LO-chefen Stig Malm hade många och långa duster med Curt Nicolin under avtalsrörelserna vartannat år.

Men Stig Malm kände en stor respekt för sin motståndare som alltid gav raka besked.

LO-chefen och SAF-chefen gjorde också ett hemligt försök att skapa nya förutsättningar för elförsörjningen som Stig Malm nu för första gången avslöjar.

- Curt kunde verka mycket kärv utåt, säger Stig Malm till aftonbladet.se.

- Men man visste alltid var man hade honom. När man kom till en viss punkt sa han: här går min gräns. Och då visste man alltid var man hade honom.

Under avtalsrörelserna vartannat år var Curt Nicolin och Stig Malm mycket osams.

- Men det kom alltid till en lösning och då var det ofta Curt själv som var djupt inblandad i den.

Hemligt samarbete

Så berättar Stig Malm en tidigare hemlig historia om ett av sina samarbeten, vid sidan av avtalsrörelsen, med Curt Nicolin.

- Han kom till mig en dag, det var väl i slutet av 80-talet, och sa: jag har ett upplägg. Om du övertalar Ingvar Carlsson och socialdemokraterna att de ska gå med på att bygga ut två av de fyra återstående älvarna för elkraft så övertygar jag moderaterna.

- Vattenkraften ger ju den bästa elkraften och Curt ville att vi skulle få el på ett miljömässigt bra sätt.

Men sen kom Curt Nicolin tillbaka till Stig Malm och sa att moderaterna hade vägrat.

- Det var taktik. De hade sagt att inte ville bygga ut älvarna. De ville istället bygga kärnkraftverk.

- Den typen av överläggningar hade vi. Det här har jag aldrig berättat förut men nu kan jag göra det när Curt är död.

Simone Söderhjelm