Följ debatten minut för minut

NYHETER

Nu är det allvar. Tre dagar kvar till valet och mycket jämnt mellan blocken. I kvällens debatt möttes samtliga partier och debatten gick hög. Följ drabbningen minut för minut.

Debatten hölls i fri form, det fanns alltså inga tidsramar för varje anförande. Debattledare var Lena Smedsaas och Jenny Östergren.

Debattledarna hälsade välkomna och uppmanade partiledarna att inte tala i munnen på varandra.

Miljön

Debatten inleddes med klimat- och miljöfrågor.

GP: - Miljöpolitiken är borgarnas svaga fråga. För oss är det en fråga om moral, Sverige ska vara ett föregångsland. Vi måste hitta nya lösningar, som miljöfordon etc. Utförsäljningen av Vattenfall som borgarna vill ha måste stoppas.

MW:- Jag hade gärna sett högre ambitioner hos regeringen. Det här en av de största frågorna i världen. Samtidigt har vi gjort mycket och högern har alltid protesterat mot de flesta miljöförslag som vi lagt.

MO: - Vänstern är inte heller överens. Vi måste ha ett ambitiöst miljömål, men vi måste hitta vägar dit. Även privatpersoner ska kunna byta till miljöbilar till exempel. Vi har avsatt mycket pengar till miljön och vi ska inte sälja ut Vattenfall.

GH:- Det här är det allvarligaste hotet mot mänskligheten. Vi har inom alliansen lagt fram många förslag och mer måste göras. När man snabbt får en kosntadshöjning för den enskilda på t.ex bensin hjälper det inte miljön.

LO: - Alla beslut vi tagit på miljöområdet har ni varit emot. Bensinskatten ska inte höjas, däremot ska vi införa trängselskatt för de som belastar miljön.

LL:- Sverige är litet i det globala samhället, och det här drabbar alla. Stora insatser måste göras. Kärnkraften kan användas för att pressa koldioxidanvändningen.

FR:- Göran börjar varje debatt med att ljuga, det är dålig stil. Vi ska inte sälja Vattenfall. Vi vill hitta andra sätt att driva våra bilar och hitta nya lösningar.

MW:- Ni är inte trovärdiga alls. Er miljöpolitik är inte trovärdig. Vi stor inför hotet om många tusen miljöflyktingar och ni vill höja bensinskatten!

GP:- Det är möjligt att behålla klimatmålen och ändå avveckla kärnkraften. Men det kommer att ta tid. Det är livsfarligt att som borgarna vill bygga ut kärnkraft efter 2010.

MO:- Under folkomröstningen talades det om att avvecklas med förnuft. Vi måste få till en bred uppgörelse för att få fram alternativ till kärnkraften.

Jobben

FR:- Det är bra när det går bra för Sverige. Problemet är att vi fortfarande har så stor arbetslöshet. Vi inom alliansen har lagt fram ett jobbprogram , vilket vi är ensamma om.

GP:- Det här är elände att lyssna till. Vi har fått hundratusen nya jobb bara i år, även unga och långtidsarbetslösa har fått jobb.. Vi ger oss inte på de arbetslösa. Alliansena jobbprogram riktar udden mot de utsatta och arbetslösa.

Lena Smedsaas fråga om Maud Olofsson skulle flytta om hon blev arbetslös.

MO: - Om jag blev arbetslös skulle jag starta ett eget företag. Omd et vore lättare att starta fölretag skulle fler få jobb. I dag är det inte lönsamt och det är svårt att anställa. Företagen måste växa fram i hela landet.

LO:- Om Maud startade företag skulle hon behöva kunder, offentlig sektor, rättvis fördelning och så vidare. Borgarna vill sänka levnadsnivån för de som redan har minst.

200 000 nya jobb inom offentlig sektor behövs, det ser vi.

MO:- LO tror att det regnar ner pengar från himlen och då är det inte svårt att anställa.

GP:- Bara i år har 40- 50 000 nya jobb skapats inom offentlig sektor så jag raljerar inte över Ohlys förslag.

Företagandet blomstrar också.

LO:- Jag tror vi vinner på söndag eftersom människor ser arbetslösheten som ett problem, vilket ni nte gör. Alla vet att det bland sjukskrivna finns folk som vill arbeta, men det finns jobb att få.

FR:- Vår ekonomi innebär ett högt tempo i arbetslivet. Den attityden måste vi få bort. De som vill jobba ska kunna få göra det, om så bara för en timme. Vänstern är inte överns om jobben, det är vi.

MW:- Det ni är överens om är den sänkta arbetsgivaravgiften för företagen på drygt 5 procent. Hur bidrar det till nya jobb? 30 000 nya företag har startats i år, ne bra siffra tycker jag.

GP:- Jag blir förvåand när jag lyssnar på borgarna, de angriper oss, men de kommer aldrig med förslag om hur man ska skapa jobb, förutom att sänka skatter och försämra för de redan utsatta. Deras politik går ut på att skärpa skillnaderna i samhället. Vår politik bygger på en långsiktig hållning.

GH:- Om man har inte hört förslagen är problemet snarare något från en hörselläkare. Fler är öppet arbetslöa i dag än för fyra år sedan. Sossarna förstår inte sambanden mellan företagande och jobb. Vår politik innebär en ökad skillnad mellan de som jobbar och de som går på ersättning.

GP:- Här hörde vi kärnan i resomenaget, det ska vara större skillnad mellan den som har jobb och den som inte har det. Gammal obehaglig högerpolitik.

LO:- Ni vill i ett slag göra 90 000 människor öppet arbetslösa, de som i dag är i åtgärder. En sänkning av a-kassan drabbar de fattiga barnen värst.

LL:- Vi vill inte avskaffa a-kassan, vi vill bibehålla en god a-kassa under ett år för de som t.ex har barn. Man kan satsa på mer a-kassa eller mer jobbpolitik. Vi satsar på jobbpolitik.

MW:- Ert resonemang hänger inte ihop. Ni säger att folk vill ha ett jobb, samtidigt vill ni sänka a-kassan för att sporra folk att vilja jobba. Det hänger inte ihop.

Jenny Östergen frågar hur lågt arbetslösheten kan pressas ned.

FR:- Vår inställning är fullständig sysselsättning för alla som vill jobba. Vi är fyra partier som kommit överens om en gemensam politik, vänstern har ingen gemensam politik.

GP:- Jag tror att man kan pressa ner arbetslösheten ner till 3- 3,5 procent. Lägre blir svårt att komma med dagens ekonomi.

Familj och barn

GH:- Jag skulle kunna tänka mig att vara hemma med barnen med vårdnadsbidrag. Det som är viktigt för oss är att föräldrarna känner sina barn bäst. De ska bestämma om barnen ska vara på dagis eller vara hemma med en förälder. En bristvara i dag är möjligheten för föräldrar att kunna tillbringa tid med sina barn.

FR:- Kommuner som har ekonomiskt utrymme kan införa vårdnadsbidrag. Vi vill införa en jämställdhetsbonus, vilket ger kvinnor bättre chans på arbetsmarkanden.

MW:- Vårt förslag handlar om att moderna familjer ska kunna yrkesarbeta och umgås med barnen. 1500 kronor i månaden vill vi bidra med för den som vill gå ner i arbetstid. Båda föräldrarna ska kunna använda detta.

LL:- Vi vill satsa på dagiskvalité och en utbyggnad av dagis. På flera ställen finns dagisköer, det vill vi bygga bort. Föräldraförsäkringens problem är att den missgynnar kvinnor, därför är vår jämställdhetsbonus överlägsen.

LO:- Föräldraförsäkringen är den generösaste försäkringen som finns i världen. Vi vill individualisera denna.

GP:- En bra idé, men den måste bygga på vad föräldrarna vill. Jag tror på en utbyggnad. Jag är emot vårdnadsbidraget som kommer att gynna de som tjänar bäst. Pengarna kommer att tas från de förskolor som redan finns.

MO:- Vi måste lösa de problem som finns i dag. Vi måste hitta politiska system för att underlätta vardagspusslet.

Vårdnadsbidraget bidrar till valfrihet och makt till föräldrarna. För många familjer vore det en lycka att få hjälp med städning någon gång i vecka.

GP:- Angående jämställdhetsbonusen är det bättre att bygga ut föräldraförsäkringen, och de extra månaderna går tillmännen. Försäkringen är så bra och ska behållas.

När man kopplar ihop hushållsnära tjänster med sänkningar i a-kassan pekar det mot ett låglönesamhälle.

FR:- De som röstar på vänstern vet inte vad de får för familjepolitik.

MW:- Jag är orolig att man med jämställdhetsbonusen bekräftar att kvinnors löner ska vara lägre än män. Vi vill ge fler pappa-och mammamånader.

MO:- Att du har hjälp i Sagerksa är okej, du har inte tid. Då kan bäl vanliga människor också få hjälp och kunna kpa en hushållsnära tjänst för 150 kronor. När det gäller lönegapet mellan kvinnor och män är det lika stort i dag som för tolv år. Värst är det i offentlig sektor.

GP:- Vi ska inte utnyttja underbetalda ungdomar för att städa hemma. Kvinnolönerna går år rätt håll. Stora problemet ligger i den privata sektron, vilket de borgerliga aldrig talar om.

LL:- Vi kan inte ha två års föräldraförsäkring. Jämställdhetsbonusen är bra, jämställdheten kan inte vänta. Det msåte hända något nu.

LO:- Här har vi ett samlat högerparti, förlåt allians, och det stämmer. Här kommer kvinnor att låsas in och få sämre löner. De lägst avlönade kvinnorna finns i hotell- och restaurangbranschen. VI vill avsätta tio miljarder till att höja kvinnolönerna.

MO:- Offentlig sektor är den vi kan styra politiskt. Det måste finnas karriärvägar för de som jobbar inom denna sektor.

MW:- Jag tror att vi måste öka pressen på jämställda löner. Vi måste sätta oss med facket och kräva detta.

När får vi den första kvinnliga statsminister undrar Lena Smedsaas.

GP:- Det är en fråga jag grunnat på. Jag vet inte när, men jag är övertygad om att det blir en socialdemokrat.

Äldreomsorg och sjukvård

Jenny Östergen frågar om Maria Wtterstrand skulle kunna tänka sig att betala får vård utomlands för att slippa köerna i den svenska sjukvården.

MW:- Jag skulle inte betala för att opereras utomlands. Jag har förtroende för den svenska sjukvården. Däremot måste man tillföra resurser och satsningar, eftersom det finns köer etc. Rehabilitering är också mycket viktigt.

LO:- Vi har tillfört mycket resurser till kommuner och landsting. Vi måste anställa fler, det är där problemet ligger.

GH:- Problemet är tillgängligheten. Det tar lång tid innan man kommer i kontakt med en läkare. De som styr har ideologiska skygglappar som gör att de inte släpper in privata alternativ. Vi har anslagit en miljard till nya platser inom äldrevården.

GP:- Kommunerna har gjort en förnyelse av sina äldreboenden, och platser har försvunnit. Det är fel. Vi måste satsa på detta område. Vi har tillfört hundra miljarder extra till vården, och vi tänker fortsätta satsa. Vi tänker ta ut skatter så vi kan ge en bra vård till alla. Vi tror inte på att privatisera.

LL:- Vi vill avskaffa stopplagen för utförsäljning av sjukhusen. Persson säger att de satsat hundra miljarder, ändå är människor väldigt bekymrade för t.ex den psykiatriska vården. Om man släpper fram alternativen får vi en bättre vård.

Varför ska man sätta stoppet vid sjukhusen, fråga Lena Smedsaas.

GP:- När vi väl har sålt ett sjukhus går det inte att ta tillbaka eller återskapa. Vi vet inte var de hamnar i ägande, men vi vet att de som äger dem vill göra vinst.

FR:- Stopplagen hindrar en utveckling där personal kan driva egna vårdföretag. Men detta är inte det stora problemet. Många inom vården känner att de inte har makt på golvet, det vill vi införa.

LO:- Ni vill sänka skatter, som tas från de resurser som kunde användas till offentlig sektor. Företagen vill göra vinst på det som borde vara en mänsklig rättighet.

LL:- Vänstern vill alltså lägga ner alla privata vårdhem i landet?

GP:- Om ni tar bort stopplagen blir det fritt fram för vinstintressen att ta över. Du borde väl veta vad vi står för Lars Leijonborg, du har ju varit inne och läst våra dokument.

Intergrationspolitiken

LL:- Alla är inte med, klyftorna växer precis som segregationen.

Hur hjälper omvanldlingen till bostadsrätter av hyresrätter integrationen, undrar Jenny Östergren.

LL:- Det är bra om man kan äga sin bostad.

LO:- Jag vill skrota integrationspolitken. Det handlar om att klassamhället har fått hudfärg. Jämför Östermalm med Tensta. Arbete och bostad åt alla är lösningen. Vi måste också bekämpa diskrimineringen.

MO:- Det är en saftig kritik mot den politik ni fört och jag håller med. Invandrare klumpas ihop, i stället för att se individen. Är det inte er politik som orsakat diskrimineringen.

MW:- Jag håller med Maud om att invandrare klumpas i hop och Lars om bostadspolitiken. Högern vill lägga skulden på invandraren i stället för samhället.

GH:- Bekymret är att människor som kommer hit får höra att vi ska ordna allt åt dem. Människor måste ha ett jobb att gå till, så att de kan lära sig språket och känna sig delaktig. De borde få kunna börja jobba direkt.

MW:- Problemet är diskrimineringen.

GH:- Jag skriver under på detta. Men många får aldrig chansen att visa sin egen kraft och vad de går för.

LL:- Det finns diskriminering, men man får aldrig glömma det personliga ansvaret.

Vilka ska regera landet?

Lena smedsaas frågar om Lars Ohly vill bli finansminister.

- Hellre statsminister. Vi har samarbetat på att bra sätt under åren, men jag drar gränsen om riksdagen får rösta om EU:s nya grundlag utan etn folkomröstning innan. Där går gränsen.

MW:- Vi har gett bort regeringmakten i åtta år, och det räcker. Vi kan inte ändra oss en gång till, då skulle ingen tro på oss.

GP:- Vi siktar på en socialdemokratisk regeringen. Samarbetet har fungerat bra, men samarbetet kan utökas.

FR:- Göran Persson vägrar regera med någon annan, därför ger han så långa och konstiga svar. Ni tycker inte samma sak och vill inte regera tillsammans. Varför skulle någon rösta på er. Jag litar på de andra i alliansen.

MO:- Jag kan inte tänka mig att regera med några andra än Alliansen. Vi är ett gäng som tror på framtiden och vill regera tillsammans.

GH:- Det finns två alternativ: Alliansen eller tre spretiga partier. Jag tycker det skulle kännas tryggare att rösta på några som för en gemensam politik.

Däremed avslutas debatten.

Valbloggar om kvällens partiledardebatt

Anna Lindström