De gör upp om makten över Stockholm

Så här vill Annika Billström (s) och Kristina Axén Olin (m) styra staden.

Två starka kvinnor. En av dem ska ta makten över Stockholm. På söndag avgör väljarna – skattesänkning eller billigare hyror? Så här vill Annika Billström (s) och Kristina Axén Olin (m) styra staden.  
NYHETER

Varför är du rätt person att leda Stockholm?

Annika Billström (s):

– För Kristina Axén Olin är det bara makt som gäller. Hon har bara avvecklingsprogram för Stockholm, allt ska säljas ut. Jag har en vision om 99 steg och vill satsa på välfärden.

Kristina Axén Olin (m):

– Jag älskar Stockholm och vill Stockholm det bästa. Jag håller det jag lovar. Annika Billström har ljugit om allt från trängselskatten till Österleden.

Vilka är dina tre viktigaste frågor?

Annika Billström (s):

– Vi har ett konkret program för hur vi kan ge 15 000 personer jobb, förutom de 75 000 jobb länsarbetsnämnden har prognos för.

– Vi satsar 2,5 miljarder kronor i ytterstaden på jobb, utbildning och upprustning av slitna miljöer.

– Ytterligare 15 000 nya bostäder som ska vara 20–25 procent billigare än innan vi startade bostadssatsningen 2002.

Kristina Axén Olin (m):

– 75 000 nya jobb inom tjänstesektorn, turistnäringen och huhållsnära tjänster.

– Ordning och reda i stadens ekonomi och ledarskap. Vi ska ha ett ordentligt beslutsfattande och använda skattepengarna så det blir god service och inga köer.

– Tryggt och snyggt. 1 000 fler anställda inom polisen, 150 miljoner kronor för belysning, bättre städning, klottersanering inom 24 timmar, vi vill spola gatorna och gräva ner återvinningsstationerna.

Ni ser ut att förlora valet. Varför?

Annika Billström (s):

– För ett år sedan var siffrorna dåliga. Jag tror det berodde på våra interna strider, men de är över nu. Nu går vi framåt.

Ni ser ut att vinna valet. Varför?

Kristina Axén Olin (m):

– Stockholmarna har upplevt den här mandatperioden som stökig med mycket bråk inom socialdemokratin och löften som inte har hållits. Det ökar inte tilltron till Billström.

Vad vill ni göra för de äldre?

Annika Billström (s):

– Alla över 75 år ska erbjudas två timmar hemtjänst i veckan för att bryta isolering och otrygghet. Vi ska bygga 1 000 nya äldreboenden och starta äldrevårdscentraler i stadsdelarna.

Kristina Axén Olin (m):

– En valfrihetsgaranti, rätten att själv få välja var man vill bo inom äldreomsorgen. 26 miljoner kronor mer till hemtjänsten.

Kan man lita på moderaternas löften?

Annika Billström (s):

– Nej, jag har i fyra veckor bönat och bett Kristina Axén Olin att hon ska berätta vad en kronas skattesänkning, som kommer att kosta 6,4 miljarder kronor, ger för nedskärningar. Hon lovar allt och alla men redovisar inte var pengarna ska tas ifrån.

Kan man lita på socialdemokraternas löften?

Kristina Axén Olin (m):

– Nej, tyvärr inte. Flera löften har inte hållits den här mandatperioden.

Hur vill ni minska segregationen?

Annika Billström (s):

– Genom Stockholmslyftet som ska göra det lika attraktivt att bo var som helst i Stockholm. Vi satsar 2,5 miljarder kronor på jobb, utbildning och upprustning av miljöerna i ytterstaden.

Kristina Axén Olin (m):

– Ge alla, framför allt i ytterstaden, möjlighet att omvandla sina hyreslägenheter till bostadsrätter. Fler i arbete genom att införa jobbgaranti inom fem dagar i stället för socialbidrag.

Varför växlar makten i Stockholm så ofta mellan blocken?

Annika Billström (s):

– Det kan vara uttryck för ett missnöje. Både s och m har ett stort ansvar för att genomföra sina vallöften, det kan vara så att vi är sämre på det i Stockholm.

Kristina Axén Olin (m):

– Samlingsstyret med borgarråd från alla partier har lett till en otydlighet om vem som styr. Vi måste ha ett tydligt politiskt ledarskap.

Ska kommunalskatten sänkas/höjas?

Annika Billström (s):

– Vi låter den vara. Det finns brister i Stockholm. Skattepengarna behövs för att bygga ut äldreomsorgen, bygga fler lägenheter och förskolor. Men pengarna räcker till det, så det behövs ingen höjning.

Kristina Axén Olin (m):

– Sänkas en krona. Stadens skatteintäkter kommer att öka med fem miljarder kronor på grund av befolkningen den kommande perioden, en del bör gå tillbaka till skattebetalarna.

Hur har Stockholm förändrats till år 2030?

Annika Billström (s):

– Satsningar på jobb, utbildning och att rusta slitna miljöer i förorterna kommer göra Stockholm till en av de mest jämlika huvudstäderna i världen.

Kristina Axén Olin (m):

– Jag hoppas att vi kan ta tillvara det mångkulturella och bli en mer attraktiv turist- och konferensstad. Och att arbetslösheten går ner.

Vad gör ni för satsningar på kultur- och fritidsområdet?

Annika Billström (s):

– Vi kommer att öppna Fryshuset väst, vi kommer att öppna en fritidsgård i varje stadsdel och anställa 350 fältassistenter och fritidsledare.

Kristina Axén Olin (m):

– Vi vill bygga en fotbollsarena i Globen med plats för 25 000 personer och en liknande för Djurgården, satsa mer pengar på kommunala musikskolan, verka för ett nytt operahus och ett Nobelmuseum.

De gör upp om makten över Stockholm

Jill Sjölund