Stenhård kamp på upploppet

Hårfin skillnad mellan blocken

NYHETER

Med bara två dagar kvar till valet väger det fortfarande mycket jämnt mellan blocken.

– Ju jämnare val desto större valdeltagande, säger statsvetaren Mikael Giljam.

I Sifos dagliga opinionsmätning får regeringssidan på fredagen 47,9 procent mot 47,3 för den borgerliga alliansen, som knappat in något sedan mätningen dagen innan.

Folkpartiet ökar för andra dagen i rad och är med sina 9,5 procent tredje största parti. Ingen av förändringarna från föregående mätning är dock statistiskt säkerställd.

Det jämna läget mellan blocken kan innebära att fler väljer att gå och rösta. Men trenden är annars att valdeltagandet sjunker för varje val. Det är en långsiktig trend som är tydlig både i Sverige och internationellt men som samtidigt är svår att helt säkert förklara.

Alla mot mitten

Mikael Giljam, professor i statsvetenskap i Göteborg, bedömer att nedgången beror på en rad olika faktorer.

– Ju jämnare val desto större valdeltagande, men i stort sett allting annat talar för fortsatt lägre valdeltagande. Måste jag gissa tror jag att valdeltagandet på söndag går ner mot 78–79 procent, den lägsta noteringen sedan mitten av 1950-talet, säger Giljam.

Det kan handla om att människor inte tycker att politiken är lika viktig längre. Möjligen också att alla partier har gått mot mitten och att den enskilda rösten därför inte har lika stor innebörd längre.

– Det enda hacket på den nedåtgående kurvan sedan 1976 är när Ny Demokrati kom in i riksdagen. De mobiliserade väljare som inte brukade rösta normalt, säger Giljam.

Topp 1976

Nya partier brukar dra med sig väljare som annars skulle ligga på sofflocket. Men den faktorn talar inte heller för något ökat valdeltagande i år eftersom de nya partierna som hoppats på riksdagsplatser haft svårt att hävda sig i valrörelsen. Det har gått hyggligt för Sverigedemokraterna och Piratpartiet medan Feministiskt Initiativ och Junilistan legat under 1 procent i opinionsundersökningarna.

I valet 2002 föll valdeltagandet till 80,1 procent. I det jämna valet 1976 noterades toppnoteringen med 91,8 procents valdeltagande.

Så här fördelar sig väljarsympatierna i den nya Sifomätningen, med förändringen från föregående dag inom parentes: Moderaterna 24,1 (–0,2), folkpartiet 9,5 (+1,6), centern 7,0 (–0,4), kristdemokraterna 6,7 (–0,9), socialdemokraterna 35,3 (–1,4), vänsterpartiet 6,3 (–0,3), miljöpartiet 6,3 (+0,9), Sverigedemokraterna 2,0 (+0,5), övriga 3,0 (+0,1).

Mätningen bygger på 1581 intervjuer genomförda den 11–13 september. Den publiceras i Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Skånska Dagbladet.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM