150 år gammal lind räddas. Kostnad: närmare 2 miljoner kronor

Den får absolut inte dö. Får en alldeles egen, specialbyggd balkong.

1 av 2
Linden, som uppskattas vara 150 år, Linden, som uppskattas vara 150 år, får inte dö vid det planerade tunnelbygget för Norra länken. ”Vi tar miljökraven på stort allvar”, säger Lars Bjerin, projektledare.
NYHETER

Rör inte träden. Det är stränga regler när en av Norra länkens tunnlar ska byggas vid Bellevueparken.

Och notan blir hög.

Vid Bellevueparken, i ena hörnet av Nationalstadsparken, växer en stor lind. Den står precis vid arbetsplatsen för det planerade tunnelbygget.

Får inte dö

Den får absolut inte dö. Därför ska den få stå på en alldeles egen, specialbyggd balkong. Kostnaden landar på närmare 2 miljoner kronor.

Hårda miljökrav

– Det är hårda miljökrav för hur vi får bygga här i området. Vi får inte åsamka miljön ovanför mark någon skada, och vi tar allvarligt på de kraven, säger Lars Bjerin, Vägverkets projektledare för jordtunneln i Bellevue.

– Visst kan man reagera på att det är mycket pengar för att rädda ett träd, men vi har inget val. Dessutom skulle en alternativ väg för länken bli dyrare och ta längre tid att bygga.

Från början var de tre

Från början var de skyddade träden tre. Förutom linden fanns två lönnar vid grävgropen, men den ena har självdött och den andra har flyttats femtio meter bort. Det kostade 200 000 kronor.

– Det var lite krisigt för lönnen ett tag. I somras var jorden så torr, men nu har den vattnats ordentligt och mår bra, säger Lars Bjerin.

Det här är norra länken

Det här får man för 2 miljoner:

Rebecka Franzén