Aftonbladet startar ”.SE”

Gratis morgontidning i Malmö, Göteborg och Stockholm

NYHETER

Måndag den 2 oktober utkommer  premiärnumret av .SE i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Tidningen distribueras gratis av cirka  600 kolportörer vid strategiska platser i de tre städerna med start kl. 06.00.

.SE ges ut av Aftonbladet Förlag AB,  som är ett helägt dotterbolag till koncernens moderbolag Aftonbladet Hierta  AB. Tidningen kommer att tryckas i Eskilstuna (Ektab) och Kungsbacka (Elanders).  

.SE:s totala upplaga beräknas i  startskedet  ligga på cirka 300 000 exemplar. 

Chefredaktör och ansvarig utgivare för  .SE är Niklas Silow, 56, tidigare redaktionschef på  Aftonbladet.

Unikt format

.SE utkommer måndag-fredag och trycks  i ett, för den svenska dagstidningsmarknaden unikt format, en något förstorad  A4. Skälet till detta är att formatet antas tilltala pendlarna som läser sin  tidning på trånga bussar, pendeltåg och spårvagnar.

-  Schibsted  har goda  erfarenheter av formatet  med gratistidningen 20 Minuter i  bland annat Frankrike, säger Niklas  Silow. Dessa tidningars lilla och hanterliga format har framförallt tilltalat  de yngre läsargrupperna.

Tilltala yngre

.SE:s redaktionella profil är en snabb  och modern nyhetstidning med nyheter från stan, Sverige och världen.  Ambitionen att tilltala yngre åldersgrupper visar sig bl.a. i nöjesmaterialet  med mycket guider och trendspaningar. Delar av servicematerialet görs  tillsammans med Allt Om Stockholm och dess motsvarigheter i Malmö och  Göteborg.

.SE produceras i en egen redaktion.  Inget, eller ett möjligen högst begränsat redaktionellt samarbete kommer att  bedrivas med moderbolagets kvällstidning Aftonbladet. 

Verkställande direktör för .SE är  Pontus Gustafsson, 39, tidigare försäljningsdirektör på Aftonbladet. Han  kommenterar .SE:s framtida roll så här:

- .SE är nödvändig för att  mediekoncernen Aftonbladet i framtiden ska kunna erbjuda en fullgod plattform  för våra annonsörers budskap. Med .SE skapar vi en avsevärd storstadsräckvidd  som tillsammans med Aftonbladet och Aftonbladet.se:s riksräckvidd kommer att  vara avgörande för många annonsörers val av kanaler i framtiden, säger  Gustafsson. 

Största satsningen i Aftonbladets historia

Satsningen på .SE är den enskilt  största i Aftonbladets historia. Moderbolagets VD Carl Gyllfors kommenterar  satsningen så här:

-  .SE är den första  gratistidning i världen som startas med utgångspunkten att vara en integrerad  del i ett mediehus.  Vi  tror att  .SE  kommer  att  stärka mediehuset Aftonbladets position som ledande annonskanal för  varumärkesannonsörer på riksnivå i Sverige. Gratistidningsmarknaden är nu  etablerad och visar efter internet störst tillväxt bland mediekanalerna, säger  han och fortsätter:

- Våra största konkurrenter har egna  gratistidningar. Genom att själva ge ut en är  också   vi  nu  delaktiga i de nya affärsprocesser som uppstår  runt gratisutdelade morgontidningar. 

”Nytt journalistiskt ben”

Kvällstidningen Aftonbladets  chefredaktör Anders Gerdin kommenterar satsningen på .SE så  här:

- Det här är ett helt nytt  journalistiskt ben för Aftonbladet koncernen. .SE ägnar sig åt en annan typ av  journalistik än Aftonbladet. Jag ser fördelar för Aftonbladet att via .SE  kunna locka gratistidningens läsare att också köpa  Aftonbladet. 

Aftonbladet har under snart 14  månaders tid arbetat med projektet .SE. Arbetet har letts av Niklas Silow och  Pontus Gustafsson. .SE kommer vid starten att ha drygt 80 anställda, drygt  hälften av dessa är placerade på centralredaktionen i Stockholm. Övriga  arbetar på .SE:s lokalkontor i Malmö och Göteborg.

aftonbladet.se